Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 52. kalendárny týždeň 2023

     V 52. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 3758 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1585,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 842 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 355,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu je výskyt ARO nižší o 28,80 % a výskyt CHPO je vyšší oproti minulému týždňu o 14,65 %.
     Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Myjava (2151,87/100 000) a v okrese Bánovce nad Bebravou (2007,53/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Nové Mesto nad Váhom (1404,52/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (4777,4/100 000).
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 116 osôb, čo predstavuje 3,1 % zo všetkých ARO,  komplikácie predstavovali otitídy (49), sínusitídy (41) a pneumónie (26).
     Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Nové Mesto nad Váhom (555,7/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Partizánske (97,78/100 000).
     Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (1101,5/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo v Trenčianskom kraji uzatvorené školské zariadenie:
MŠ – 0, ZŠ - 0, SŠ – 0
V 52. kalendárnom týždni 2023 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 18 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 16 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 0 prípadov na ochorenie COVID-19

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne