Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 51. kalendárny týždeň 2023

      V 51. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 5240 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2226,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 729 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 309,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu je výskyt ARO vyšší o 1,10 % a výskyt CHPO je vyšší oproti minulému týždňu o 18,15 %.
     Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Púchov (3053,27/100 000) a v okrese Partizánske (2737,95/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Nové Mesto nad Váhom (1947,86/100 000).
     Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (6946,1/100 000).
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 119 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (43), sínusitídy (54) a pneumónie (22).
     Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Ilava (864,97/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Prievidza (76,21/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine  0-5 ročných (1024,6/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo v Trenčianskom kraji uzatvorené školské zariadenie:
MŠ – 0, ZŠ - 0, SŠ – 0

V 51. kalendárnom týždni 2023 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 82 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 66 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 7 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 7 prípadov na ochorenie COVID-19

 

 


MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne