Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 50. kalendárny týždeň 2023

      V 50. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 5334 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2202,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 635 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 262,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu je výskyt ARO vyšší o 11,62 % a výskyt CHPO je vyšší oproti minulému týždňu o 51,56 %.
     Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Púchov (3489,45/100 000) a v okrese Ilava (3052,63/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Myjava (1634,45/100 000).
     Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (6330,5/100 000).
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 121 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (64), sínusitídy (28) a pneumónie (29).
     Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Ilava (872,18/100 000) a v okrese Púchov (764,73/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Partizánske (55,65/100 000).
     Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine  6-14 ročných (699,1/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení bolo v Trenčianskom kraji uzatvorené školské zariadenie:
MŠ – 1, ZŠ - 1, SŠ – 0

V 50. kalendárnom týždni 2023 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 65 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 19 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 2 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 19 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 17 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 4 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 2 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 1 prípad na ochorenie COVID-19

 

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne