Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 5. kalendárny týždeň 2024

      V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 6666 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2909,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 2087 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 910,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu je výskyt ARO vyšší o 14,24 % a výskyt CHPO oproti minulému týždňu je vyšší o 37,0 %.
     Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bánovce nad Bebravou (4139,32/100 000) a v okrese Púchov (3903,49/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese  Prievidza (1668,54/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (9331,5/100 000).
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 90 osôb, čo predstavuje 1,4 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (36), sínusitídy (26) a pneumónie (28).
     Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Púchov (1776,65/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Partizánske (152,79/100 000).
     Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine   0-5 ročných (3209,3/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo v Trenčianskom kraji uzatvorené školské zariadenie:
MŠ – 14, ZŠ - 10, SŠ – 0
V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 8 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 7 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 0 prípadov na ochorenie COVID-19

 


MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne