Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 49. kalendárny týždeň 2023

      V 49. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 4 880 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1973,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 428 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 173,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu je výskyt ARO vyšší o 7,73 % a výskyt CHPO je nižší oproti minulému týždňu o 6,2 %.
     Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Ilava (2751,09/100 000) a v okrese Partizánske (2704,34/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Myjava (1206,48/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (6665,0/100 000).
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 80 osôb, čo predstavuje 1,6 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (39), sínusitídy (29) a pneumónie (12).
     Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Ilava (594,67/100 000) a v okrese Bánovce nad Bebravou (343,26/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Prievidza  (65,87/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine  0-5 ročných (451,3/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo uzatvorené žiadne školské zariadenie v Trenčianskom kraji:
Prerušenie školskej dochádzky:
MŠ – 1 okres Nové Mesto nad Váhom, ZŠ - 0, SŠ – 0

V 49. kalendárnom týždni 2023 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 64 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 22 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 8 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 29 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 2 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 1 prípad na ochorenie COVID-19


MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne