Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 48. kalendárny týždeň 2023

       V 48. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 4467 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1831,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 450 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 184,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu je výskyt ARO vyšší o 9,81 % a výskyt CHPO je vyšší oproti minulému týždňu o 14,38 %.
      Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Púchov (2719,05/100 000) a v okrese Ilava (2253,87/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Myjava (1310,75/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (5829,9/100 000).
      Priebeh ochorení bol komplikovaný u 56 osôb, čo predstavuje 1,3 % zo všetkých ARO,   komplikácie predstavovali otitídy (29), sínusitídy (12) a pneumónie (15).
      Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Ilava (675,43/100 000) a v okrese Púchov (561,02/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Nové Mesto nad Váhom  (24,66/100 000).
      Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine   6 - 14  ročných (524,6/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo uzatvorené žiadne školské zariadenie v Trenčianskom kraji:
Prerušenie školskej dochádzky:
MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0

V 48. kalendárnom týždni 2023 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 88 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 24 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 12 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 15 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 18 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 7 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 1 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 10 prípadov na ochorenie COVID-19

 

 MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
 regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Epidemiologická situácia v Trenčianskom kraji