Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 4. kalendárny týždeň 2024

    V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 5 703 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2546,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 1489 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 664,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu je výskyt ARO vyšší o 36,78 % a výskyt CHPO oproti minulému týždňu je vyšší o 162,87 %.
     Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Púchov (5741,94/100 000) a v okrese Ilava (2880,84/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese  Považská Bystrica  (1725,18/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (7268,5/100 000).
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 168 osôb, čo predstavuje 2,9 % zo všetkých ARO,  komplikácie predstavovali otitídy (74), sínusitídy (55) a pneumónie (39).
     Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Púchov (1823,0/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Partizánske (13,58/100 000).
     Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine  6-14 ročných (2124,5/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo v Trenčianskom kraji uzatvorené školské zariadenie:
MŠ – 6, ZŠ - 4, SŠ – 0

V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 25 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 7 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 15 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 0 prípadov na ochorenie COVID-19

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne