Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 3. kalendárny týždeň 2024

     V 3. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 4 041 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1861,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 549 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 2252,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu je výskyt ARO vyšší o 6,20 % a výskyt CHPO o 1,85 % oproti minulému týždňu o 9,67 %.
     Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bánovce nad Bebravou (2523,98/100 000) a v okrese Ilava (2358,85/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese  Prievidza (1504,41/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (5898,1/100 000).
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 57 osôb, čo predstavuje 1,4 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (32), sínusitídy (14) a pneumónie (11).
     Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Púchov (798,21/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Partizánske (22,22/100 000).
    Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine           6-14 ročných (865,6/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo v Trenčianskom kraji uzatvorené školské zariadenie:
MŠ – 1, ZŠ - 0, SŠ – 0
V 3. kalendárnom týždni 2024 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 47 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 31 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 8 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 4 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 2 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 0 prípadov na ochorenie COVID-19

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne