Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 2. kalendárny týždeň 2024

      V 2. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 3805 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1752,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 539 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 248,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu je výskyt ARO vyšší o 4,82 % a výskyt CHPO je nižší oproti minulému týždňu o 9,67 %.
     Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bánovce nad Bebravou (2900,28/100 000) a v okrese Ilava (1958,2/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese  Prievidza (1298,71/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (5212,1/100 000).
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 153 osôb, čo predstavuje 4,0 % zo všetkých ARO, komplikácie predstavovali otitídy (53), sínusitídy (43) a pneumónie (57).
     Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Ilava (618,7/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Partizánske (30,56/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (747,7/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo v Trenčianskom kraji uzatvorené školské zariadenie:
MŠ – 0, ZŠ - 0, SŠ – 0


V 2. kalendárnom týždni 2024 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 13 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 4 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 2 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 4 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 0 prípadov na ochorenie COVID-19

 

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
   regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
    so sídlom v Trenčíne