Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 11. kalendárny týždeň 2024

    V 11. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 3192 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1332,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 217 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 90,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu je výskyt ARO nižší o 19,75 % a výskyt CHPO oproti minulému týždňu je nižší o 45,45 %.
     Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bánovce nad Bebravou (1691,07/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese  Ilava (957,88/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (5325,7/100 000).
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 96 osôb, čo predstavuje 3,0 % zo všetkých ARO,  komplikácie predstavovali otitídy (23), sínusitídy (62) a pneumónie (11).
     Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Bánovce nad Bebravou (252,4/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Partizánske (0,0/100 000).
    Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine  0-5 ročných (243,7/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo v Trenčianskom kraji uzatvorené školské zariadenie:
MŠ – 1, ZŠ - 0, SŠ – 0
V 11. kalendárnom týždni 2024 boli v Trenčianskom kraji hlásené - 0 prípadov na ochorenie COVID-19.
- okres Trenčín: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
- okres Bánovce nad Bebravou: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
- okres Nové Mesto nad Váhom: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
- okres Myjava:0 prípadov na ochorenie COVID-19
- okres Považská Bystrica: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
- okres Ilava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
- okres Púchov: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
- okres Prievidza: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
- okres Partizánske: 0 prípadov na ochorenie COVID-19

 

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne