Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 1. kalendárny týždeň 2024

       V 1. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 3504 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1672,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 576 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 274,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu je výskyt ARO vyšší o 5,46 % a výskyt CHPO je nižší oproti minulému týždňu o 22,60 %.
      Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Púchov (2839,43/100 000) a v okrese Bánovce nad Bebravou (2230,28/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese  Považská Bystrica (914,87/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (4820,1/100 000).
      Priebeh ochorení bol komplikovaný u 67 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO, komplikácie predstavovali otitídy (26), sínusitídy (22) a pneumónie (19).
      Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Púchov (658,52/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Prievidza (72,33/100 000).
      Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (616,4/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo v Trenčianskom kraji uzatvorené školské zariadenie:
MŠ – 0, ZŠ - 0, SŠ – 0

V 1. kalendárnom týždni 2024 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 19 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 13 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 3 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 0 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 1 prípad na ochorenie COVID-19

 

 


MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne