Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 47. kalendárny týždeň 2023

      V 47. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 4354 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1667,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 421 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 161,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu je výskyt ARO vyšší o 8,70 % a výskyt CHPO je vyšší oproti minulému týždňu o 29,04 %.
     Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Púchov (2600,61/100 000) a v okrese Ilava (2459,43/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Bánovce nad Bebravou (1115,14/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (4772,0/100 000).
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 89 osôb, čo predstavuje 2,0 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (41), sínusitídy (32) a pneumónie (16).
     Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Púchov (571,62/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Partizánske (45,84/100 000).
    Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine   15 - 19  ročných (489,2/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo uzatvorené žiadne školské zariadenie v Trenčianskom kraji:
Prerušenie školskej dochádzky:
MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0
V 47. kalendárnom týždni 2023 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 45 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 10 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 15 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 7 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 2 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 1 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 8 prípadov na ochorenie COVID-19

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne

Epidemiologická situácia v Trenčianskom kraji