Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Trenčianskom kraji za 46. kalendárny týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 46. kalendárny týždeň 2023

            V 46. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 3584 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1534,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 292 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 125,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu je výskyt ARO nižší o 6,07 % a výskyt CHPO je nižší oproti minulému týždňu o 14,67 %.
           Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Myjava (2214,96/100 000) a v okrese Púchov (2059,89/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Bánovce nad Bebravou (977,47/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (5741,7/100 000).
           Priebeh ochorení bol komplikovaný u 47 osôb, čo predstavuje 1,3 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (30), sínusitídy (5) a pneumónie (12).
           Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Púchov (448,03/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Bánovce nad Bebravou (59,66/100 000).
           Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine                               15 - 19  ročných (394,5/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo uzatvorené žiadne školské zariadenie v Trenčianskom kraji:
Prerušenie školskej dochádzky:
MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0
    V 46. kalendárnom týždni 2023 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 36 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 16 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 3 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 8 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 4 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 3 prípady na ochorenie COVID-19

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička