Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Trenčianskom kraji za 45. kalendárny týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 45. kalendárny týždeň 2023

       V 45. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 3535 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1633,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 317 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 146,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
      Oproti minulému týždňu je výskyt ARO vyšší o 16,46 % a výskyt CHPO je nižší oproti minulému týždňu o 27,33 %.
      Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Púchov (2265,88/100 000) a v okrese Ilava (2129,06/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Myjava (1072,43/100 000).
      Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (5251,7/100 000).
      Priebeh ochorení bol komplikovaný u 41 osôb, čo predstavuje 1,2 % zo všetkých ARO,  komplikácie predstavovali otitídy (25), sínusitídy (9) a pneumónie (7).
      Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Púchov (488,58/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Bánovce nad Bebravou (40,38/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine   0-5  ročných (340,7/100 000).
      Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo uzatvorené žiadne školské zariadenie v Trenčianskom kraji:
Prerušenie školskej dochádzky:
MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0
      V 45. kalendárnom týždni 2023 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 38 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 20 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 3 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 2 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 8 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 2 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 2 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 0 prípadov na ochorenie COVID-19

 


MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička