Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Trenčianskom kraji za 44. kalendárny týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 44. kalendárny týždeň 2023

        V 44. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 2650 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1402,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 381 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 201,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu  je výskyt ARO nižší o 7,10 % a výskyt CHPO je vyšší oproti minulému týždňu o 50,67 %.
     Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Ilava (3171,57/100 000) a v okrese Partizánske (2065,69/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Prievidza (938,94/100 000).
     Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (4300,3/100 000).
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 54 osôb, čo predstavuje 2,0 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (20), sínusitídy (21) a pneumónie (13).
     Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Ilava (1394,9/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Bánovce nad Bebravou (8,41/100 000).
      Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 6-14 ročných (751,6/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo uzatvorené žiadne školské zariadenie Trenčianskom kraji:
Prerušenie školskej dochádzky:
MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0
    V 44. kalendárnom týždni 2023 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 20 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 7 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 1 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 2 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 2 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 0 prípadov na ochorenie COVID-19

 


MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička