Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Trenčianskom kraji za 43. kalendárny týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 43. kalendárny týždeň 2023

         V 43. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 3138 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1509,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 278 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 133,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu  je výskyt ARO nižší o 0,79 % a výskyt CHPO je vyšší oproti minulému týždňu o 24,23 %.
         Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Ilava (1891,38/100 000) a v okrese Bánovce nad Bebravou (1761,18/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Myjava (1033,0/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (4922,9/100 000).
        Priebeh ochorení bol komplikovaný u 53 osôb, čo predstavuje 1,7 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (36), sínusitídy (10) a pneumónie (7).
       Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Púchov (370,8/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Myjava (55,2/100 000).
       Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných (441,7/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo uzatvorené žiadne školské zariadenie Trenčianskom kraji:
Prerušenie školskej dochádzky:
MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0
       V 43. kalendárnom týždni 2023 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 20 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 7 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 1 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 5 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 4 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 3 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 0 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 0 prípad na ochorenie COVID-19

 


MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička