Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Trenčianskom kraji za 42. kalendárny týždeň 2023


Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 42. kalendárny týždeň 2023

 

     V 42. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 2954 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1521,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 209 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 107,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu  je výskyt ARO vyšší o 19,63 % a výskyt CHPO je vyšší oproti minulému týždňu o 77,72 %.
     Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Ilava (1935,98/100 000) a v okrese Bánovce nad Bebravou (1817,26/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Myjava (811,08/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (5472,7/100 000).
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 26 osôb, čo predstavuje 0,9 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (22), sínusitídy (1) a pneumónie (3).
     Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Ilava (396,45/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Trenčín (38,76/100 000).
     Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (319,4/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo uzatvorené žiadne školské zariadenie Trenčianskom kraji:
Prerušenie školskej dochádzky:
MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0
     V 42. kalendárnom týždni 2023 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 12 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 4 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 4 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 2 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 0 prípadov na ochorenie COVID-19

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička