Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Trenčianskom kraji za 38. kalendárny týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 38. kalendárny týždeň 2023


     V 38. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 1 832 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 943,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 128 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 65,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 41 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (26) a pneumónie (7) sinusitídy (8).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo uzatvorené žiadne školské zariadenie Trenčianskom kraji:
Prerušenie školskej dochádzky:
MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0

 


MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička