Aktuality

Späť 14. november 2023 - Svetový deň diabetu

14. november 2023 - Svetový deň diabetu


Pozývame Vás na Deň otvorených dverí v poradni zdravia.
•    14. november 2023
•    od 8.00 hod.
•    RÚVZ Trenčín, Nemocničná 4, Trenčín
Poskytneme Vám:
•    vyšetrenie hladiny cukru v krvi nalačno
•    individuálne zdravotno-výchovné poradenstvo týkajúce sa prevencie cukrovky
•    zdravotno-výchovné materiály

 

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu