Termíny skúšok odbornej spôsobilosti

Skúšky (overenie) odbornej spôsobilosti pre jednotlivé činnosti sa budú konať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5,  v uvedených termínoch.

Termín skúšky si aktuálne skontrolujte na tejto stránke. Môže sa stať, že z vážnych organizačných dôvodov bude konkrétny termín, ktorý máte uvedený na pozvánke na skúšku zrušený, prípadne zmenený.