Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 7. kalendárny týždeň 2024

V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 1361 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2687,5 /100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 246 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 485,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (6. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 14,7 %  a výskyt CHPO nižší o 24,3 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (6352,0/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 16 osôb, čo predstavuje 1,2 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (11), otitídy (4), sinusitídy (1).
V okr. Michalovce sentinelovými lekármi bol vykonaný 1 odber biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 7. kalendárnom týždni 2024 bol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v 6 školských zariadeniach ( ZŠ Budkovce, ZŠ Pavlovce n/Uhom, ZŠ Markovce, ZŠ Horovce, MŠ Závadka, CMŠ Sv. Terezky Mi) v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 
V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 221 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2469,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 28 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 312,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (6. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 23,3 % a výskyt CHPO nižší o 38,6 %.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (5897,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 7 osôb, čo predstavuje 3,2 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (5), otitídy (0), sinusitídy (2).
V 7. kalendárnom týždni 2024 bol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v 3 školských zariadeniach (ZŠ Lekárovce, MŠ Lekárovce, MŠ Hlivištia), v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.
V 7. kalendárnom týždni 2024 neboli v okrese Michalovce a Sobrance hlásené nové prípady ochorenia na COVID  - 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach