Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 5. kalendárny týždeň 2024

V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 1905 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 3291,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 362 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 625,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (4. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 18,78 % a výskyt CHPO je nižší o 42,48 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (7618,3/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 11 chorých osôb (pneumónia – 10, sinusitída - 1), čo predstavuje 0,6 % z celkového počtu ARO.

V okr. Michalovce sentinelovými lekármi boli vykonané 2 odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 5. kalendárnom týždni 2024 bol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení (ZŠ – 5, MŠ -  3)

V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 418 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2335,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 27 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 150,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (4. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 27,68 % a výskyt CHPO je nižší o 76,73 %.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (9465,7/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 26 chorých osôb (pneumónie – 10,  sinusitídy – 16), čo predstavuje 6,2 % zo všetkých ARO..
V 5. kalendárnom týždni 2024 bol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení (ZŠ – 2, MŠ – 2)

V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Michalovce a Sobrance hlásených 9 nových ochorení na COVID – 19 (okr. Michalovce – 7, okr. Sobrance – 2). 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach