Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 4. kalendárny týždeň 2024

V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 1759 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 4052,2 /100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 472 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 1087,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (3. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 44 %  a výskyt CHPO vyšší o 125 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (10 478,1/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 17 osôb, čo predstavuje 1 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (5), otitídy (0), sinusitídy (12).
V okr. Michalovce sentinelovými lekármi boli vykonané 3 odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 4. kalendárnom týždni 2024 bol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v 7 školských zariadeniach (ZŠ+MŠ Malčice, MŠ Horovce, Cirkevná MŠ V. Hopku Michalovce, MŠ Kaluža, ZŠ Moskovská Michalovce, ZŠ Laškovce, ZŠ POH Veľké Kapušany) v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 

V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 289 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 3228,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 58 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 648,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (3. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 141 % a výskyt CHPO vyšší o 644 %.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  6 až 14 ročných  (11 962,9/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 10 osôb, čo predstavuje 3,5 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (2), otitídy (2), sinusitídy (6).
V 4. kalendárnom týždni 2024 bol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v 1x MŠ, 3x ZŠ (MŠ Vyšná Rybnica, ZŠ Komenského 6 Sobrance, ZŠ Komenského 12 Sobrance, ZŠ Blatné Remety) v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.
V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Michalovce hlásených 14 prípadov a v okrese Sobrance bol hlásený 3 prípad ochorenia na COVID  - 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička