Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 23. kalendárny týždeň 2023

V 23. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 432 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 710,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 18 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 29,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (22. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 25,7 % a výskyt CHPO je nižší o 14,4 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (2352,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3 osôb, čo predstavuje 0,7 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (0), otitídy (0), sinusitídy (3).

V okr. Michalovce sentinelovými lekármi neboli vykonané odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 23. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 

V 23. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 78 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 435,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (22. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 23,5 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (2123,1/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 6,4 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (1), otitídy (1), sinusitídy (3).
V 23. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.

V 23. kalendárnom týždni 2023 boli v okrese Michalovce hlásené 2 prípady na ochorenie COVID – 19 a v okrese Sobrance bol hlásený 1 prípad na ochorenie COVID -19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach