Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 9. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 9. kalendárny týždeň 2024

V 9. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 710 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1285,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 89,   t. j. chorobnosť 161,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 6,7 % a chorobnosť CHPO stúpla o 6,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3722,1/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 87 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 7 osôb, čo predstavuje 1,0 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (5) a sinusitídy (2). Prípad SARI nebol hlásený.

V 9. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 381 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1361,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 29, t. j. chorobnosť 103,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 17,8 % a chorobnosť CHPO stúpla o 12,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, dosiahla hodnotu 3508,8/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 78 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 18 osôb, čo predstavuje 4,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (9), otitídy (6) a sinusitídy (3). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 9. kalendárnom týždni 2024 bol nazofaryngeálnym výterom zachytený 4x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a 2x RS vírus.
V okrese Čadca boli nazofaryngeálnym výterom zachytené 3 prípady vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a 2 prípady RS vírusu.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol nazofaryngeálnym výterom zachytený 1 prípad vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.

V 9. kalendárnom týždni 2024 v okrese Čadca bol hlásený 1 prípad ochorenia COVID-19.    V okrese Kysucké Nové Mesto nebol hlásený žiaden prípad. 

 

 

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci