Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 50. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 50. kalendárny týždeň 2023

V 50. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Čadca hlásených 639 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1301,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 184, t. j. chorobnosť 374,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 13,1 % a chorobnosť (CHPO) stúpla o 61,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3797,8/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 67 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 13 osôb, čo predstavuje 2,0 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otititídy (8). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (5). Prípad SARI nebol hlásený.

V 50. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 495 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1768,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 44, t. j. chorobnosť 157,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 9,5 % a chorobnosť (CHPO) klesla o 4,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3106,7/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 80 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 89 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 9 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (5). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (4). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach.  Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané. V okrese Kysucké Nové Mesto bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach – v 1 materskej škole, v ktorej bola zaznamenaná lokálna epidémia ARO/CHPO.

V 50. kalendárnom týždni 2023 bol sérologicky potvrdený 1x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.
V okrese Čadca nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol zachytený 1 prípad chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.

V 50. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Čadca hlásených 13 prípadov ochorenia COVID-19. V okrese Kysucké Nové Mesto bolo hlásených 6 prípadov ochorenia COVID-19.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-   www.flunewseurope.org
-   www.who.int/tools/flunet/flunet-summary
-   https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/.

 

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci