Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 13. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 13. kalendárny týždeň 2024

V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 548 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 978,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 79, t. j. chorobnosť 141,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 29,1 % a chorobnosť CHPO klesla o 31,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3291,4/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Čadca teda predstavuje pokles chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 67 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 62 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 6 osôb, čo predstavuje 1,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (5) a otitídy (1). Prípad SARI nebol hlásený.

V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 277 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1044,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 6, t. j. chorobnosť 22,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 7,0 % a chorobnosť CHPO klesla o 70,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných detí, dosiahla hodnotu 1972,6/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Kysucké Nové Mesto teda predstavuje mierny pokles chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 73 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 10 osôb, čo predstavuje 3,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (4). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (3) a sinusitídy (3). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 13. kalendárnom týždni 2024 nebol sentinelovým odberom zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.
V okrese Čadca bol nazofaryngeálnym výterom zachytený 2x RS vírus.
V okrese Kysucké Nové Mesto nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.

V 13. kalendárnom týždni 2024 v okrese Čadca nebol hlásený žiaden prípad COVID-19.    
V okrese Kysucké Nové Mesto bol hlásený 1 prípad ochorenia COVID-19.

 


Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci