Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 10. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 10. kalendárny týždeň 2024

V 10. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 808 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1234,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 121, t. j. chorobnosť 184,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 4,0 % a chorobnosť CHPO stúpla o 14,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3700,4/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Čadca teda predstavuje mierny pokles chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 87 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 68 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 14 osôb, čo predstavuje 1,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (7), sinusitídy (5) a pneumónie (2). Prípad SARI nebol hlásený.

V 10. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 311 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1212,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 36, t. j. chorobnosť 140,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 11,0 % a chorobnosť CHPO stúpla o 35,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, dosiahla hodnotu 3167,6/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Kysucké Nové Mesto teda predstavuje mierny pokles chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 67 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 12 osôb, čo predstavuje 3,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (6) a sinusitídy (6). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 10. kalendárnom týždni 2024 bol nazofaryngeálnym výterom zachytený 3x RS vírus.
V okrese Čadca boli nazofaryngeálnym výterom zachytené 3 prípady RS vírusu.
V okrese Kysucké Nové Mesto nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.

V 10. kalendárnom týždni 2024 v okrese Čadca bol hlásený 1 prípad ochorenia COVID-19.    V okrese Kysucké Nové Mesto nebol hlásený žiaden prípad.

 


Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci