Aktivity a podujatia RÚVZ

Späť TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v Poradni zdravia na RÚVZ Čadca

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7. apríl) si Vás Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci dovoľuje pozvať v dňoch 11.04.2023 (utorok) až 14.04.2023 (piatok) v čase od 07:30 hod. do 11:00 hod. do Ambulancie poradne zdravia na „Týždeň otvorených dverí“.

Zámerom ambulancie Poradne zdravia je zvýšiť záujem o svoje zdravie, poznať zdravotné rizika chronických neinfekčných chorôb (srdcovo-cievnych ochorení, vysokého krvného tlaku, problémov lipidového spektra, obezity, či cukrovky) a predchádzať vzniku týchto ochorení. Návštevníci Poradne zdravia majú možnosť bezplatného vyšetrenia.  V rámci tohto vyšetrenia máte možnosť zistiť  Vaše hodnoty biochemických ukazovateľov:

  • celkový  cholesterol,
  • tuky v krvi (triacylglyceroly),
  • cukor (glukóza).

Ďalej:

  • antropometrické ukazovatele (hmotnosť, výška, obvod pása a bokov),
  • % telesného tuku, viscerálneho tuku, kostrového svalstva a bazálneho metabolizmu,
  • hodnotu krvného tlaku.

Súčasťou vyšetrenia je tiež zisťovanie rodinnej a osobnej anamnézy. Vyšetrenie sa vykonáva odberom kvapky krvi z prsta.

Na vyšetrenie je nevyhnuté prísť nalačno, deň pred vyšetrením sa neodporúča konzumovať vyprážané, mastné a sladké jedlá. V deň vyšetrenia je vhodné piť čistú vodu príp. nesladený čaj. V prípade ak užívate pravidelne lieky (napr. od vysokého krvného tlaku a i.), odporúčame ráno lieky užiť a zapiť ich čistou vodou.

Súčasťou vyšetrenia je aj poradenská a konzultačná činnosť.

Ambulancia Poradne zdravia sa nachádza v Čadci na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156 (zelená budova na parkovisku pri Kysuckej nemocnici s poliklinikou) na 2. poschodí, č. dv. 233.

V prípade ďalších informácií alebo záujmu o vyšetrenie mimo tohto týždňa nás kontaktujte na tel. čísle: 041/4302618, alebo e-mailom: ca.vkz@uvzsr.sk.

 

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci