Aktivity a podujatia RÚVZ

Späť Svetový deň hygieny rúk 2023

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) aj v roku 2023 opätovne spustila každoročnú celosvetovú kampaň Svetový deň hygieny rúk (WHHD), ktorou upozorňuje na potrebu správnej hygieny rúk v nemocniciach na všetkých úrovniach - u zamestnancov, pacientov i návštevníkov.

Kampaň každoročne prebieha 5. mája.

Sloganom pre WHHD je „Urýchlime akciu spoločne. Zachráň životy: umývaj si ruky.”
(Accelerate action together. SAVE LIVES: Clean Your Hands).

Ciele kampane:

 • Udržiavanie globálnej dôležitosti hygieny rúk v zdravotnej starostlivosti a „zbližovanie ľudí“ na podporu zlepšovania hygieny rúk po celom svete.
 • Posilnenie aktérov v oblasti zdravotnej starostlivosti kvôli urýchleniu vo vydávaní opatrení na zlepšenie hygieny rúk a prevencie a kontroly infekcií v zdravotníckom zariadení.

Kampaň kladie dôraz na:

 • ​​​​​​​Propagovanie inovácií s cieľom dosiahnuť zlepšenie postupov hygieny rúk v zdravotnej starostlivosti.
 • Dezinfekciu rúk zdravotníckych pracovníkov v správnom čase a správnym spôsobom.
 • Dodržiavanie dezinfekcie rúk pri vstupe aj pri odchode zo zdravotníckeho zariadenia.
 • Spoločné urýchlenie opatrení na prevenciu voči infekčným ochoreniam a antimikrobiálnej rezistencie v zdravotníctve.
 • Podporu zdravotníckych pracovníkov pri zlepšovaní hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach, čo predstavuje prevenciu pred často život ohrozujúcimi nozokomiálnymi nákazami.

Význam hygieny rúk:

 • ​​​​​​​Ochrana seba, blízkych a ľudí okolo nás.
 • Neodmysliteľná súčasť života každého človeka - účinný preventívny prostriedok predchádzania mnohým infekčným ochoreniam, vrátane COVID-19 a mnohým ochoreniam získaným pri hospitalizácii v nemocničných zariadeniach.
 • „Až 80 % infekcií sa šíri neumytými rukami. Preto je hygiena rúk prvým predpokladom zabráneniu infekčných ohorení,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.
 • WHO udáva, že v nemocničných zariadeniach v rámci Európy sa ročne vyskytuje okolo 9 miliónov nozokomiálnych nákaz, čo predstavuje zhruba 25 miliónov dní navyše strávených v nemocnici = ekonomické zaťaženie vo výške 13 – 24 miliárd eur.
 • Správne vykonaná hygiena rúk zdravotníckym personálom (v správnom čase a správnym spôsobom) ročne zachráni milióny životov, tvrdí WHO.

Hygiene rúk treba venovať dostatočnú pozornosť, nie len pri pocite nečistých rúk ale aj po návrate domov, pri návšteve zariadení pre seniorov, pred a po návšteve lekára a lôžkových zdravotníckych zariadení, po cestovaní hromadnými dopravnými prostriedkami, pred a pri príprave jedla, pri manipulácii s potravinami, po manipulácii s odpadkovým košom, po kontakte so zvieratami, pri čistení nosa, kašľaní, či kýchaní, po použití toalety, a taktiež pri starostlivosti o bábätká a výmene plienok.

Hygienu rúk je možné vykonať 2 spôsobmi, a to umývaním mydlom pod tečúcou vodou alebo
alkoholovým dezinfekčným prostriedkom.

Umývanie rúk vodou a mydlom:

 • ​​​​​​​Po opláchnutí rúk teplou vodou je potrebné si ruky poriadne namydliť po dobu minimálne 40 s až 1 min., napeneným mydlom si následne umyť dlane, chrbát rúk, priestor medzi prstami i pod nechtami. Až potom si ruky opláchnuť a dôkladne utrieť jednorázovou utierkou alebo čistým uterákom.

Dezinfekcia rúk alkoholovým dezinfekčným prostriedkom:

 • Po nadávkovaní dezinfekčného prostriedku na dlaň je potrebné ho naniesť na celý povrch rúk, následne dlaň pravej ruky preložiť na chrbát ľavej, umyť vnútorné strany prstov a ruky vymeniť.
 • Prsty pravej ruky si očistiť trením proti ľavej ruke a naopak, a potom si prsty jednej ruky uzavrieť do druhej dlane a potierať s nimi o dlaň.
 • Krúživým pohybom očistiť pravou rukou palec ľavej ruky a naopak, následne spojiť prsty pravej ruky a krúživým pohybom očistiť ľavú dlaň a opačne.
 • Nechať vyschnúť dezinfekciu kvôli dôkladnému vydezinfikovaniu rúk.

Hygiena rúk znižuje prenos mikroorganizmov (vrátane tých, ktoré sú rezistentné na antibiotiká), zvyšuje bezpečnosť pacienta a znižuje infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou. Účinná a včasná hygiena rúk je základným kameňom prevencie a kontroly infekcií.

 

Zdroj: WHO, ÚVZ SR
​​​​​​​Pripravilo: Oddelenie epidemiológie
RÚVZ so sídlom v Čadci