Aktivity a podujatia RÚVZ

Späť Svetový deň boja proti AIDS 2023

Svetový deň boja proti AIDS každoročne pripadá na 1. december. Tento deň je jeden z najuznávanejších medzinárodných dní zdravia.

Symbolom tohto dňa je červená stužka, ktorá vyjadruje solidaritu s osobami pozitívnymi na HIV alebo ochorenie AIDS.

HIV infekcia zostáva hlavným globálnym problémom verejného zdravia, pričom si doteraz vyžiadala 40,4 milióna ľudských životov vo všetkých krajinách po celom svete.

Poradne, v ktorých sa poskytujú osobné konzultácie s možnosťou bezplatného odberu krvi na vyšetrenie HIV protilátok sú zriadené v 11 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove, Trenčíne, Žiline, Martine, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch a Žiari nad Hronom.

V prípade záujmu všeobecné informácie o HIV/AIDS poskytujú aj zamestnanci oddelenia epidemiológie, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci.

Celé znenie článku a viac informácií nájdete v prílohe k článku (525kb).

 

Zdroj: WHO
Spracovalo:
Oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci