Aktivity a podujatia RÚVZ

Späť Svetový deň bez tabaku - 31. máj

Svetový deň bez tabaku (World No Tabacco Day), bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou a každoročne si ho pripomíname 31. mája. Cieľom tohto „nefajčiarskeho dňa“ je upriamiť pozornosť na celosvetovú tabakovú epidémiu a poukázať na fajčenie ako rizikový faktor, ktorý negatívne ovplyvňuje zdravie ľudí. Kladie dôraz na prevenciu pred tabakovým dymom a upozorňuje na nebezpečenstvo používania akéhokoľvek tabakového výrobku. Napriek skutočnosti, že ľudia sú informovaní o škodlivosti fajčenia na Slovensku fajčí viac ako 36%  populácie.

Cigaretový dym obsahuje viac ako 4000 chemických látok vo forme častíc a plynov, najzávažnejšími škodlivými látkami sú nikotín, decht, oxid uhoľnatý, amoniak a mnohé ďalšie, ktoré sú po vstupe do organizmu schopné vyvolať množstvo chemických reakcií. Účinky na ľudský organizmus sú mnohostranné: karcinogénne (spôsobujúce rast nádorov a vznik rakoviny), cytotoxické (toxické pre bunku), mutagénne (spôsobujúce zmeny dedičných vlastností bunky) a pod.

Podľa epidemiologických štúdií sa fajčenie spája s najmenej 14 rôznymi typmi zhubných nádorov a pokladá sa za rizikový faktor, ktorý sa podieľa pri vzniku mnohých ochorení. Následkom fajčenia môžu vzniknúť závažné ochorenia ako rakovina priedušiek a pľúc, okrem zhubných nádorov pľúc je fajčenie zodpovedné i za nádory pažeráka, hrtanu, hlasiviek, dutiny ústnej, obličiek, močového mechúra, pankreasu, žalúdka alebo kŕčka maternice. Ďalej sa podieľa na vzniku CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc), srdcovo-cievnych ochorení, vredovej chorobe žalúdka a mnohých iných. Na Slovensku sú nádorové ochorenia po chorobách obehovej sústavy druhou najčastejšou príčinou úmrtnosti, preto cieľom Svetového dňa bez tabaku je chrániť zdravie populácie, povzbudiť ľudí k rozhodnutiu prestať fajčiť a podporiť ich v kritických momentoch počas abstinencie.

Zanechanie fajčenia môže byť náročné, ale má veľa zdravotných benefitov. Podľa odborníkov sa už 20 minút po zanechaní fajčenia upraví tep srdca, spomalí a zníži sa tlak krvi, 12 hodín po zanechaní fajčenia hladina oxidu uhoľnatého v krvi  klesne na normálnu hladinu.  Po 3 až 9 mesiacoch od zanechania fajčenia sa zlepší krvný obeh a zlepší sa funkcia pľúc, dychová nedostatočnosť ustupuje a zmierni sa kašeľ. Riasinky v pľúcach obnovujú svoju normálnu funkciu, narastá ich schopnosť regulovať hlien, vyčistiť pľúca a tým znížiť riziko vzniku infekcie. Po 2 a viac rokoch od zanechania fajčenia sa riziko srdcovo-cievnych ochorení v porovnaní s fajčiarom zníži o polovicu. Po 10 rokoch od zanechania fajčenia je riziko úmrtia na rakovinu pľúc približne polovičné ako u aktívneho fajčiara. Taktiež sa zníži riziko vzniku iných ochorení. Ukončenie fajčenia má nielen mnoho zdravotných výhod, ale i ekonomický či environmentálny význam.

Pre pomoc na odvykanie od fajčenia je zriadená Linka pomoci na odvykanie od fajčenia – 0908 222 722, ktorá je k dispozícii v pracovné dni v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. Každý záujemca dostane bezplatné odborné poradenstvo, týkajúce sa odvykania od fajčenia metódou náhleho alebo postupného odvykania.

V rámci Svetového dňa bez tabaku bude dňa 29.05.2023 (pondelok) na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, realizovaný Deň otvorených dverí, v čase od 10:00 do 14:00 hod., kde Vám odborní pracovníci Poradne zdravia poskytnú poradenstvo zamerané na odvykanie od fajčenia, zistia stupeň závislosti prostredníctvom dotazníkových metód a odmerajú hladinu oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu. Poradenstvo je bezplatné.

(Pozn.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci sa nachádza na adrese: Palárikova 1156, 022 01 Čadca – modrozelená budova na parkovisku pri KNsP Čadca, tel. kontakt: 041/4302618).

 

Zdroj:
www.uvzsr.sk
R. Ochaba, J. Malchárek - Fajčenie detí a dospievajúcej mládeže
G. Kamenský, D. Pella – Zdravý životný štýl – Cesta k prevencii ochorení srdca a ciev

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci