Aktivity a podujatia RÚVZ

Späť Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 23. – 27. októbra 2023

V Európskej únii je 43. kalendárny týždeň každoročne vyhlásený za Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kedy sa vo všetkých členských štátoch konajú aktivity na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V tomto roku sa Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci začne 23. októbra s trvaním do 27. októbra.

V  rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci pozýva zamestnávateľov, zamestnancov a iných  záujemcov na

 

Deň otvorených dverí
dňa 25. októbra 2023 (streda) v čase od 9.00 do 14.00 hod.,

 

kedy Vám pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci, oddelenia preventívneho pracovného lekárstva poskytnú konzultácie, poradenstvo v oblasti ochrany zdravia pri práci. V prípade záujmu budú informácie k uvedenej problematike poskytnuté počas celého 43. kalendárneho týždňa aj telefonicky na tel. č.: 041/430 26 40, 41, 43.