Termíny skúšok odbornej spôsobilosti

Skúšky odbornej spôsobilosti pre jednotlivé činnosti sa budú konať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen, v uvedených termínoch.

Skúšky odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb a skúšky odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie sa budú konať v dohodnutom termíne.

Termín skúšky si aktuálne skontrolujte na tejto stránke, môže sa stať, že z vážnych organizačných dôvodov bude konkrétny termín zrušený, prípadne zmenený.