Termíny skúšok odbornej spôsobilosti

Skúšky odbornej spôsobilosti pre jednotlivé činnosti sa budú konať na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava v nižšie uvedených termínoch.

Termín skúšky si aktuálne skontrolujte na tejto stránke, môže sa stať, že z vážnych organizačných dôvodov bude konkrétny termín zrušený, prípadne zmenený.

Vykonávanie činností v oblasti radiačnej ochrany

Vykonávanie činností v oblasti verejného zdravia