Využívanie zdrojov ionizujúceho žiarenia

Zdroje ionizujúceho žiarenia sa okrem jadrovej energetiky využívajú aj v zdravotníctve, vzdelávaní, vede a výskume.  Každá z týchto oblastí má svoj legislatívny rámec a súvisiace povinnosti.

Podrobnejšie informácie o danej problematike nájdete na tejto webovej stránke.