Všeobecné informácie pre budúcich prevádzkovateľov zdrojov ionizujúceho žiarenia

Práca so zdrojmi ionizujúceho žiarenia je zdrojom viacerých rizík pre zdravie, preto je to silne legislatívne regulovaná oblasť .

Aké sú povinnosti podnikateľov v predmetnej oblasti, sa dozviete na tejto stránke.