Tlačové správy

Späť Aktuálne informácie o výskyte čierneho kašľa na Slovensku

Väčšina európskych štátov, vrátane Slovenska, v ostatných mesiacoch eviduje nárast počtu prípadov čierneho kašľa. Zvýšené počty prípadov boli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím hlásené napríklad v Belgicku, v Českej republike, v Chorvátsku, v Dánsku, v Holandsku, v Španielsku, vo Švédsku či vo Veľkej Británii.

Aktuálnu situáciu v súvislosti s výskytom čierneho kašľa (pertussis) na Slovensku môžete priebežne sledovať na webe úradov verejného zdravotníctva prostredníctvom grafov a máp.

  • Počty prípadov sú v grafickom znázornení aktualizované na týždennej báze, výskyt ochorenia je možné pozorovať aj podľa krajov či vekových skupín.
  • Na mape zároveň môžete sledovať situáciu vo výskyte ochorenia na úrovni okresu (po kliknutí na vybraný okres sa môžete informovať o chorobnosti aj počte ochorení).

Základné informácie o čiernom kašli

Čierny kašeľ (divý kašeľ, pertussis) je vysoko infekčné ochorenie postihujúce dýchacie cesty, ktoré sa prejavuje silnými záchvatmi kašľa. Patrí k najzávažnejším ochoreniam v detstve, vyskytuje sa však aj v neskoršom veku. Pôvodcom ochorenia je baktéria Bordetella pertussis. Nákaza sa prenáša predovšetkým kvapôčkovou infekciou.

Čierny kašeľ

Zvýšené počty prípadov čierneho kašľa sa zvyknú na Slovensku cyklicky objavovať zhruba každých päť rokov. Približne tak dlho trvá, kým počet vnímavých ľudí v populácii vzrastie natoľko, že sa ochorenie dokáže ľahšie šíriť. Vnímavú populáciu tvoria ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní, ako aj osoby, ktoré boli očkované v minulosti, ale ich hladina protilátok klesla pod ochrannú úroveň.

Očkovanie proti čiernemu kašľu

Očkovanie proti čiernemu kašľu je v Slovenskej republike dlhodobo zaradené do povinného pravidelného očkovania detí a očkovacia látka je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Vo všeobecnosti sú deti najlepšie chránené až po absolvovaní základného očkovania (čiže všetkých troch dávok), ale čiastočnú ochranu (pred veľmi ťažkým priebehom ochorenia) môže priniesť už aj prvá dávka očkovania.

Rodičom odporúčame postupovať v súlade s platným očkovacím kalendárom. Odkladanie očkovania na neskorší vek by v neodôvodnených prípadoch mohlo zbytočne zvýšiť riziko nákazy. Odpovede na všeobecné otázky o očkovaní môžu rodičia získať v poradniach očkovania pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Preočkovanie proti čiernemu kašľu je možné aj v dospelosti - obvykle kombinovanou vakcínou naraz s očkovaním proti tetanu a záškrtu, ktoré sa podstupuje v 30 rokoch veku a následne každých 15 rokov. O možnostiach preočkovania proti čiernemu kašľu sa informujte u svojho všeobecného lekára.

Úrad verejného zdravotníctva SR