Čierny kašeľ (Pertussis)

Čierny kašeľ je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie dýchacích ciest. Vyznačuje sa charakteristickými záchvatmi kašľa. Pôvodcom ochorenia je baktéria Bordetella pertussis. Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek alebo nosič. Ide o kvapôčkovú infekciu, pričom pôvodcu nákazy vylučuje chorý človek 3 až 4 dni pre objavením sa klinických príznakov. 

Včasne zahájená liečba je veľmi dôležitá. Účinným liekom sú antibiotiká, ktoré významne znížili výskyt komplikácií po tomto ochorení. Súčasťou liečby je aj tlmenie príznakov najmä kašľa. 

V rokoch 2009-2015 sa zaznamenal vzostup chorobnosti na pertussis. Novovzniknuté prípady boli zaznamenané hlavne v skupine 15 až 19-ročných adolescentov. Na pertussis bolo hlásených v priebehu roku 2020, 700 ochorení, chor. 12,84/100 000. Jedná sa o rovnaký výskyt ako v roku 2019. Oproti päťročnému priemeru je to nárast o 85 %.

Pertussis sa vyskytuje na celom svete. V roku 2018 sa napríklad celosvetovo vyskytlo viac ako 151 000 prípadov ochorenia. ‎Je náročné porovnať frekvenciu čierneho kašľa v rôznych krajinách, pretože sa používajú rôzne metodiky diagnostiky čierneho kašľa. ‎

Účinným prostriedkom v prevencii čierneho kašľa je očkovanie. Vo vysokom riziku sú nekompletne očkované deti v prvom roku života. U nich môže mať ochorenie často závažný priebeh.  

Základné očkovanie proti čiernemu kašľu sa vykonáva v 3., 5. a 11. mesiaci života dieťaťa tzv. hexavakcínou. Preočkovanie sa vykonáva v 6. roku života a v 13. roku života dieťaťa.