Správy z výkonu ŠZD, ÚKP a mimoriadnych kontrol za rok 2013

 

Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu pokrmov v stánkoch s rýchlym občerstvením na umelých sezónnych kúpaliskách významných pre kúpaciu sezónu v Slovenskej republike

 

Obrazok 18

Obrazok 22

Obrazok 25
 

Obrazok 35
 

Obrazok 36
 

Obrazok 53

 

 

Správa z mimoriadnej kontroly cukroviniek pochádzajúcich z Poľska

V nadväznosti na list Úradu verejného  zdravotníctva SR, zo dňa 22.1.2013, č. ZHHSR/1526/2013, vo veci mimoriadnej kontroly cukroviniek z Poľska kontaminovaných jedom na hlodavce, regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike vykonali mimoriadnu kontrolu cukrovinek pochádzajúcich z Poľska. Mimoriadna kontrola sa vykonala v období od 23.1.2013 do 25.1.2013.

Mimoriadna kontrola bola nariadená Úradom verejného zdravotníctva SR z podnetu   oznámenia Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá v Slovenskej republike č. 2013.0066 o cukrovinkách/wafle z Poľska vyrobených zo sušeného mlieka,  v ktorom bol nájdený jed na hlodavce. Sušené mlieko bolo použité ako zložka na výrobu 9 druhov vaflových trubiček s rôznymi náplňami v spoločnosti Magnolia Sp. Z o.o. ul. Transportowa 3, 68 – 300 Lubsko, Poľsko.

Celkovo bolo regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR prekontrolovaných 1781 prevádzok (bufetov, kaviarní, cukrární), z uvedeného počtu 577 školských bufetov.

V jednej z prevádzok boli zistené cukrovinky z Poľska v počte 1 ks balenie, hmotnosť: 48 g, oblátkové srdiečka, Stilla Dolce, 16 x Hearth wafers, minimálna trvanlivosť do:23.05.13; krajina pôvodu Poľsko, predávajúci: Kaufland SR, v.o.s., Trnavská cesta 41 A, Sk – 831 04 Bratislava, adresa prevádzky: Cukráreň-kaviareň, Svätokrížske námestie 1287, Žiar nad Hronom. Aj napriek tomu, že predmetný výrobok v zložení neobsahoval sušené mlieko a nebol uvedený v zozname nebezpečných výrobkov pochádzajúcich z Poľska bol z predaja odstránený a zlikvidovaný.

V ostatných kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne cukrovinky pochádzajúce od predmetného výrobcu z Poľska .