Zariadenia spoločného stravovania a iné potravinárske prevádzky, ŠZD, ÚKP