Smog

Smog je mimoriadne znečistenie ovzdušia pri nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktoré spôsobujú nepriaznivý rozptyl škodlivín a zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok v dýchacej zóne človeka. Je občasným problémom aj našich miest.

Poznáme zimný a letný smog.

Podrobnejšie informácie o smogu aj preventívnych opatreniach nájdete na tejto webovej stránke.