Register odborne spôsobilých osôb

Excel registre s odbornými spôsobilosťami vydanými v rokoch 2005 – 2023.

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 252389. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
RÚVZBB/OHVBPKV/1756/7373/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Katarína Kostková 10.06.2024 Podháj, 42/5226, 974 05 RUVZBB
RÚVZBB/OHVBPKV/1785/7374/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Erika Alexová 10.06.2024 Rimavske Brezovo, 7, 980 54 RUVZBB
RÚVZBB/OHVBPKV/2121/7370/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Dominik Bartoš 10.06.2024 Topoľová, 26/4876, 97401 RUVZBB
RÚVZHE/POD/1956/4795/2024 na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách Marián Onderčin 10.06.2024 Vihorlatská, /925, 06781 RUVZHE
RÚVZHE/POD/1960/4797/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov Ing. Renáta Sabolová 10.06.2024 Lukačovce, /145, 06724 RUVZHE
RÚVZHE/POD/1961/4798/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov Katarína Horná 10.06.2024 Sedliská, /202, 09409 RUVZHE
RÚVZHE/POD/1962/4799/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov Daniela Savarijová 10.06.2024 Ptičie, /86, 06741 RUVZHE
RÚVZHE/POD/1963/4800/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov Martin Sivý 10.06.2024 Partizánska, 25/2505, 06601 RUVZHE
RÚVZHE/POD/2107/4796/2024 na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Yeuheniia Baran 10.06.2024 Jalová, 9, 067 61 RUVZHE
ÚVZSR/OOD/9802/21316/2024 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva MDDr. Igor Adamčík 10.06.2024 Trieda SNP, 70/283, 04011 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/6365/21319/2024 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva MDDr. Daniel Jancík 10.06.2024 Plevník - Drienové, /385, 01826 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/9460/21309/2024 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva MDDr. Petra Jungová 10.06.2024 Prešovská, /57, 82102 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/9467/21307/2024 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike MVDr. Ivana Opátová 10.06.2024 Pytliacka, 12/223, 04011 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/9805/21318/2024 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva MDDr. Matúš Vasil 10.06.2024 Bulharská, 27/4403, 82104 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/9952/21415/2024 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva MDDr. Veronika Janečková 10.06.2024 Ružová, /5, 05311 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/9954/21417/2024 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva MDDr. Natália Pčolová 10.06.2024 Dobrianskeho, /1487, 06901 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/9955/21419/2024 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike MVDr. Jana Farkašová 10.06.2024 Lúčna, 5/413, 90081 UVZSR
RÚVZDS/OÚaTHČ/457/5809/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Kristína Botlóová 07.06.2024 Tonkovce, /961, 930 38 RUVZDS
RÚVZDS/OÚaTHČ/475/5811/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Margaréta Pivková 07.06.2024 Römböková, 41/483, 930 28 RUVZDS
RÚVZDS/OÚaTHČ/498/5812/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Alena Kázmérová 07.06.2024 Ružová, 6/177, 932 01 RUVZDS
RÚVZDS/OÚaTHČ/787/5775/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Robert Pavle 07.06.2024 Nad Mlýnmi, /10, 930 05 RUVZDS
RÚVZDS/OÚaTHČ/788/5774/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Roman Cinkocki 07.06.2024 Tichá ulica, /19, 930 28 RUVZDS
RÚVZPP/OHŽPaZ/2448/6071/2024 na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách Erich Baranec 07.06.2024 Kpt. Nálepku, 5/73, 059 21 RUVZPP
RÚVZPP/OHŽPaZ/2449/6070/2024 na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách Jozef Čuba 07.06.2024 Ul. mládeže, 32/2354, 058 01 RUVZPP
RÚVZPP/OHŽPaZ/2476/6068/2024 na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách Anton Potočný 07.06.2024 Starý trh, 32/478, 060 01 RUVZPP
ÚVZSR/OOD-OS/9463/21117/2024 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva MDDr. Marek Jančiga 07.06.2024 Kysucký Lieskovec, /591, 02334 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/9466/21119/2024 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Dr. Ihor Sorokopud 07.06.2024 Ul. Ostoivna 10/27, Užhorod 316, 88000 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/9471/21139/2024 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva MDDr. Rudolf Štrba 07.06.2024 Rúbanisko I, 22/2192, 98403 UVZSR
RÚVZDS/OÚaTHČ/429/5686/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Bianka Dénesová 06.06.2024 Dobrohošť, /56, 930 31 RUVZDS
RÚVZDS/OÚaTHČ/453/5688/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Marek Raslavský 06.06.2024 Športová, 9/604, 941 03 RUVZDS
RÚVZDS/OÚaTHČ/880/5707/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Zsolt Mészáros 06.06.2024 Školská, 9/757, 930 25 RUVZDS
RÚVZDS/OÚaTHČ/882/5708/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Júlia Patasiová 06.06.2024 Mihálska ulica, 36B/1101, 930 25 RUVZDS
RÚVZDS/OÚaTHČ/896/5690/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Terézia Szakál 06.06.2024 Ňárad, /100, 930 06 RUVZDS
RÚVZDS/OÚaTHČ/899/5691/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Bianka Molnár 06.06.2024 Hlavná ulica, 45/111, 930 13 RUVZDS
RÚVZDS/OÚaTHČ/902/5705/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Alica Kevešdová 06.06.2024 Moravské Kračany, /124, 930 03 RUVZDS
RÚVZDS/OÚaTHČ/903/5704/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Andrea Jádiová 06.06.2024 Ul. E.B. Lukáča, 11/1360, 945 01 RUVZDS
RÚVZDS/OÚaTHČ/904/5703/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Ľudovít Ibolya 06.06.2024 Nový Rad, 6/191, 930 21 RUVZDS
RÚVZDS/OÚaTHČ/906/5702/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Zsolt Énekes 06.06.2024 Cintorínska ulica, 36/114, 925 05 RUVZDS
RÚVZKE/OHVBPKV/310/11774/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Sabína Košová 06.06.2024 Letná, 18, 04471 RUVZKE
RÚVZKE/OHVBPKV/1376/11758/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Kitti Cehelníková 06.06.2024 Janík, 60, 044 05 RUVZKE
RÚVZKE/OHVBPKV/3557/11772/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Evžen Červinka 06.06.2024 Pokroku 1, 04011 RUVZKE
RÚVZKE/OHVBPKV/3558/11770/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Tomáš Sabol 06.06.2024 Ružínska, 3, 04011 RUVZKE
RÚVZKE/OHVBPKV/3922/11757/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Mgr. Lucia Kecseyová 06.06.2024 Rastislavova, 5, 04001 RUVZKE
RÚVZKE/OHVBPKV/4173/11773/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Dominik Kababik 06.06.2024 Kechnec, /227, 04458 RUVZKE
RÚVZNR/PR/1807/8589/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Jana Krupová 06.06.2024 Andač, /100, 95142 RUVZNR
RÚVZNR/PR/1808/8590/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Mgr. Rastislav Krčmár 06.06.2024 Cintorínska, 2/1408, 94901 RUVZNR
RÚVZNR/PR/1828/8594/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Katarína Tóthová 06.06.2024 Sídlisko Žitava, 30/1629, 95201 RUVZNR
RÚVZNR/PR/1838/8596/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Marián Boldiš 06.06.2024 Juh, 32/874, 95144 RUVZNR
RÚVZNR/PR/1839/8597/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Lýdia Űrgeová 06.06.2024 Družstevná, 47/845, 95201 RUVZNR
RÚVZNR/PR/1870/8599/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Bianka Strapková 06.06.2024 Jókelova záhrada, /508, 95178 RUVZNR