Register odborne spôsobilých osôb

Excel registre s odbornými spôsobilosťami vydanými v rokoch 2005 – 2023.

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 252389. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
ÚVZSR/OOD-OS/12044/38649/2023 uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine (podľa § 49 Zákona 87/2018 Z.z) vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu pri priemyselných, vedeckovýskumných a technických aplikáciách zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem aplikácií v zdravotníctve Radek Šupa 28.11.2023 Nová čtvrť 655 , 696 11 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12060/37958/2023 uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine (podľa § 49 Zákona 87/2018 Z.z) vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia Zuzana Pašková 20.11.2023 Sartoriova 32/4 , 16900 UVZSR
RÚVZBA/ODP/171/1013/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Ing. Ľuboš Cíbik 04.01.2024 Na výhone, /743, 908 77 RUVZBA
RÚVZBA/ODP/3862/13741/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Samuel Uher 16.04.2024 Ul. 1.mája 84/39, 901 01 RUVZBA
RÚVZBA/ODP/3863/4350/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Gabriel Jakubec 13.02.2024 Sládkovičova, /44, 900 01 RUVZBA
RÚVZBA/ODP/3864/4354/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Daniel Urbanovič 13.02.2024 Dr. Bodického, /12, 900 01 RUVZBA
RÚVZNR/PR/1068/2897/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Tomáš Slamka 26.02.2024 L. Fullu, 39/39, 95503 RUVZNR
RÚVZNR/PR/1894/6202/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Róbert Mistrík 23.04.2024 Budín, 44/1112, 95135 RUVZNR
RÚVZNR/PR/213/1259/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Henrich Klčovanský 29.01.2024 P. J. Šafárika, 13, 92700 RUVZNR
RÚVZNR/PR/226/1256/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Peter Bogner 29.01.2024 Urmince, 617, 95602 RUVZNR
RÚVZTT/OPPL/1011/1675/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Peter Racík 13.02.2024 Teplická, 113A/6592, 92101 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1559/4013/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Miroslav Soška 23.04.2024 Dr. Clementisa, 4/1166, 90901 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1842/5217/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Iveta Henyigová 22.05.2024 Hlavná ulica, 9A/699, 82105 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1846/5213/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Ing. Denisa Drobná 22.05.2024 Dudvážska, 27/4221 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/691/685/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Michal Hetteš 18.01.2024 Bíňovce, /136, 919 07 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/700/709/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Juraj Haršány 18.01.2024 Boleráz, /116, 919 08 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/704/710/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Róbert Melišík 18.01.2024 Dechtice, /543, 919 53 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/705/711/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Dušan Polakovič 18.01.2024 Jahodnícka, /7, 919 04 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/816/1902/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Michal Olbert 20.02.2024 Boleráz, /555, 919 08 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/851/1124/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Ing. Juraj Domitrek 30.01.2024 Východná, 12/7125, 919 35 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/908/1370/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Ing. Tomáš Priesol 05.02.2024 Teodora Tekeľa, 10/6482, 917 01 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/977/1584/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami priemyselné využitie Ing. Andrej Racík 12.02.2024 Díčová, 5/932, 921 01 RUVZTT
RÚVZBB/OHŽPaZ/2985/12471/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebnej služby Ing. Ján Snopko 22.11.2023 Priechod, /255, 97611 RUVZBB
RÚVZBB/OHŽPaZ/3116/12509/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebnej služby Adriana Hanesovská 22.11.2023 Ivana Krasku 8/1121, 05001 RUVZBB
RÚVZKE/OHŽPaZ/9688/23511/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebnej služby Martin Ducár 08.11.2023 Polesná 30, 04018 RUVZKE
RÚVZNR/PR/2923/13591/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebnej služby Edita Strížová 03.11.2023 Janka Kráľa, 10, 94301 RUVZNR
RÚVZNR/PR/2924/13592/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebnej služby Alexander Kocsis 03.11.2023 Tešedíkovo, 1329, 925 82 RUVZNR
RÚVZTN/OHŽPaZ/4465/20647/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebnej služby Ing. Tomáš Vaňo 14.11.2023 Kňažské, 19/520, 91105 RUVZTN
RÚVZBB/OHŽPaZ/2992/12474/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebiska Ing. Ján Snopko 22.11.2023 Priechod, /255, 97611 RUVZBB
RÚVZBB/OHŽPaZ/3117/12506/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebiska Adriana Hanesovská 22.11.2023 Ivana Krasku 8/1121, 05001 RUVZBB
RÚVZKE/OHŽPaZ/10231/26549/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebiska Peter Vojtko 13.12.2023 Jarková 1669/10, 07501 RUVZKE
RÚVZKE/OHŽPaZ/9500/23763/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebiska Ingrida Plachetková 10.11.2023 Švedlár, /121, 05334 RUVZKE
RÚVZNR/PR/2925/13590/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebiska Alexander Kocsis 03.11.2023 Tešedíkovo, 1329, 925 82 RUVZNR
RÚVZTN/OHŽPaZ/3795/20639/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebiska Ing. Tomáš Vaňo 14.11.2023 Kňažské, 19/520, 91105 RUVZTN
RÚVZZA/OHŽPaZ/3615/10849/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebiska PhDr. Martina Birková 21.11.2023 Javorová, 2/618, 033 01 RUVZZA
RÚVZBB/OHŽPaZ/2984/12473/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie krematória Ing. Ján Snopko 22.11.2023 Priechod, /255, 97611 RUVZBB
ÚVZSR/OOD-OS/7333/32511/2023 uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine (podľa § 49 Zákona 87/2018 Z.z) používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti rádiodiagnostiky Miroslava Petriganová 09.10.2023 Dózsova 11A/1131, 95101 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/1559/9880/2024 uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine (podľa § 49 Zákona 87/2018 Z.z) používanie uzavretých žiaričov Ádám Nagy 19.03.2024 Hunyadi utca 13/B , 8417 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/1561/9877/2024 uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine (podľa § 49 Zákona 87/2018 Z.z) používanie uzavretých žiaričov Gergo Bátor 19.03.2024 Kinizsi Pál utca 17 , 8442 UVZSR
RÚVZNR/PR/1672/7665/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí, zároveň sa vzťahuje na odborné využitie chemických látok podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 355/2007 Z. z. Matej Kliment 23.04.2024 K. Šmidkeho, 12/1445, 96001 RUVZNR
RÚVZNR/PR/1675/7713/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí, zároveň sa vzťahuje na odborné využitie chemických látok podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 355/2007 Z. z. Katarína Odalošová 23.04.2024 Stožok, /429, 962 12 RUVZNR
RÚVZBA/ODP/8304/16829/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami odborné využitie Alexander Baranovič 03.06.2024 Marcheggská, 50/1500, 900 31 RUVZBA
RÚVZNR/PR/220/1250/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami odborné využitie Ing. Matej Hvojník PhD. 29.01.2024 Horná Ves, 135, 972 48 RUVZNR
RÚVZNR/PR/240/409/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami odborné využitie Peter Dunajský 11.01.2024 Smreková 17, 95141 RUVZNR
RÚVZNR/PR/242/412/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami odborné využitie Rastislav Horníček 11.01.2024 Jelenová, 1, 92061 RUVZNR
RÚVZNR/PR/248/418/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami odborné využitie Zuzana Sekerová 11.01.2024 Hoste, 60, 92545 RUVZNR
RÚVZNR/PR/250/421/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami odborné využitie Branislav Babulic 11.01.2024 Za poštou, 2C/1188, 92001 RUVZNR
RÚVZNR/PR/252/424/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami odborné využitie Marek Polakovič 11.01.2024 Jelenová, 192, 92061 RUVZNR
RÚVZNR/PR/3643/15587/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami odborné využitie Ing. Lucia Červenová 13.12.2023 Heydukova, /8, 94002 RUVZNR
RÚVZNR/PR/3645/15594/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami odborné využitie Erik Hegedűs 13.12.2023 Farské pole, 7, 94651 RUVZNR