Register odborne spôsobilých osôb

Excel registre s odbornými spôsobilosťami vydanými v rokoch 2005 – 2023.

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 252389. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
ŔÚVZ/2015/676 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Valúšková 30.06.2015 Bratislavská 417/189, Kúty RUVZSE
ŔÚVZ/2015/140 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Keračíková 06.03.2015 Cerová, 232 RUVZSE
č.187/2015 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Pavol Konečný 01.01.2015 , RUVZTT
č.111/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ivan Struhárik 01.01.2016 , RUVZTT
č. 99/2015/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Lukáš Krcha 01.01.2015 , RUVZTT
č. 98/2015/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Martin Jurica 01.01.2015 , RUVZTT
č. 95/2015/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Pavol Sedlák 01.01.2015 , RUVZTT
č. 81/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Miroslava Fandlová 01.01.2016 , RUVZTT
č. 81/2015 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Michal Jaško 01.01.2015 , RUVZTT
č. 80/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Marta Horváthová 01.01.2016 , RUVZTT
č. 79/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Renáta Hoblíková 01.01.2016 , RUVZTT
č. 78/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Vladimír Výborčík 01.01.2016 , RUVZTT
č. 77/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Marian Ušák 01.01.2016 , RUVZTT
č. 76/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Michal Kováč 01.01.2016 , RUVZTT
č. 76/2015/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Róbert Cibulka 01.01.2015 , RUVZTT
č. 75/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Daniela Turanská 01.01.2016 , RUVZTT
č. 75/2015/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jaroslav Durec 01.01.2015 , RUVZTT
č. 74/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Gabriela Križanová 01.01.2016 , RUVZTT
č. 74/2015/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Mária Valentová 01.01.2015 , RUVZTT
č. 73/2015/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Peter Ištvanec 01.01.2015 , RUVZTT
č. 72/2015/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Peter Dekan 01.01.2015 , RUVZTT
č. 71/2015/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Milan Garážia 01.01.2015 , RUVZTT
č. 70/2015/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Tomáš Darmo 01.01.2015 , RUVZTT
č. 68/2015/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Maroš Fedák 01.01.2015 , RUVZTT
č. 67/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Peter Benko 01.01.2016 , RUVZTT
č. 66/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Zuzana Sabová 01.01.2016 , RUVZTT
č. 65/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Mária Tvrdá 01.01.2016 , RUVZTT
č. 64/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Janka Segešová 01.01.2016 , RUVZTT
č. 63/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Silvia Antalová 01.01.2016 , RUVZTT
č. 62/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Daniela Horňáková 01.01.2016 , RUVZTT
č. 6/2015 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Peter Müller 01.01.2015 , RUVZTT
č. 512/2015 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Eva Csôlleyová 01.01.2015 , RUVZTT
č. 509/2015 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Milena Bernáthová 01.01.2015 , RUVZTT
č. 508/2015 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Adriana Krásna 01.01.2015 , RUVZTT
č. 475/2015 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Tibor Baráth 01.01.2015 , RUVZTT
č. 474/2015 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Vojtech Major 01.01.2015 , RUVZTT
č. 434/2015 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ivan Lukáč 01.01.2015 , RUVZTT
č. 433/2015 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Marián Košťál 01.01.2015 , RUVZTT
č. 432/2015 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Miroslav Kyžňanský 01.01.2015 , RUVZTT
č. 431/2015 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jozef Práznovský 01.01.2015 , RUVZTT
č. 407/2015 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Viera Štrpková 01.01.2015 , RUVZTT
č. 370/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Dagmar Štrbáková 01.01.2016 , RUVZTT
č. 369/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Dagmar Wiesengangerová 01.01.2016 , RUVZTT
č. 368/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jaroslav Lukáč 01.01.2016 , RUVZTT
č. 367/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Andrea Geseová 01.01.2016 , RUVZTT
č. 366/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Viera Hubinová 01.01.2016 , RUVZTT
č. 365/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Petra Lackovičová 01.01.2016 , RUVZTT
č. 364/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Monika Javorová 01.01.2016 , RUVZTT
č. 363/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Pavol Ďuriš 01.01.2016 , RUVZTT
č. 362/2016/TT Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Alena Miháliková 01.01.2016 , RUVZTT