Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 249793. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jana Čižmáriková 13.01.2015 Rőntgenova, Bratislava 20 RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jarmila Hanzlová 20.05.2015 Jilemnického 12, Stupava RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Karol Miklík 20.05.2015 Tranovského, Bratislava 29 RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Martin Krajčík 25.02.2015 Hrobákova, Bratislava 7 RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Monika Dráb 20.05.2015 Trnavská 13, Bernolákovo RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Peter Lipový 29.07.2015 Očovská, Bratislava 8 RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Slavomír Chovančík 24.11.2015 Kráľová pri Senci 27, Kráľová pri Senci RUVZBA
PP 2299/5/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alena Danková 30.05.2022 Šrobárova 2682/46, Poprad RUVZPP
PP 3537/3/2018 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alena Majdanová 23.11.2018 Tajovského 2600/6, Poprad RUVZPP
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Alica Schraggeová 01.01.2012 Svoradova , Bratislava 5 RUVZBA
A/2022/00727 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alžbeta Kostelanská 01.06.2022 Podmanín , 143 RUVZPB
A/2022/00724 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Mitašíková 01.06.2022 Rozkvet 2053/109, Považská Bystrica RUVZPB
KK 860/2006 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Nadanyiová 26.06.2006 Lanškrounská 11, Kežmarok RUVZPP
A/2022/00988 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Šlapková 29.06.2022 SNP 1445/39, Považská Bystrica RUVZPB
A/2022/00522 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Fundárková 27.04.2022 Rozkvet 2084/177, Považská Bystrica RUVZPB
A/2021/02043 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Homolíková 19.01.2022 Štiavnik 470, Štiavnik RUVZPB
A/2022/00709 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Pániková 01.06.2022 Mudroňova 1666/11, Púchov RUVZPB
A/2022/00511 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Štefinová 27.04.2022 Pružina 501, Pružina RUVZPB
A/2022/00858 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody Anton Čelko 14.06.2022 Čelkova Lehota 18, Čelkova Lehota RUVZPB
3499/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Barbora Valachová 16.11.2022 Višňové 393, 013 23 Višňové RUVZZA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Branislav Pružinec 01.01.2012 Jégeho , Bratislava 5 RUVZBA
A/2022/00728 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dana Zemančíková 01.06.2022 Považská Bystrica 0, Považská Bystrica RUVZPB
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Daniel Dančík 01.01.2012 Teplická , Bratislava 13 RUVZBA
A/2022/00449 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daniel Blaško 27.04.2022 Hlboké nad Váhom 83, Hlboké nad Váhom RUVZPB
A/2022/00708 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daniel Šimar 01.06.2022 Dr. Karola Kmeťku 427/45, Teplička nad Váhom RUVZPB
A/2022/00613 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daniela Brežá 29.06.2022 Sverepec 481, Považská Bystrica RUVZPB
A/2022/00918 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Danka Sláviková 29.06.2022 Ľ. Štúra 16/27, Beluša RUVZPB
A/2022/00810 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Darina Bc. Zaušková 29.06.2022 Okružná 2405/29, Zvolen RUVZPB
A/2022/00721 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Darina Brisudová 01.06.2022 Lysá pod Makytou 329, Lysá pod Makytou RUVZPB
A/2022/00811 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov David Štefanec 29.06.2022 Mikušovce 40, Mikušovce RUVZPB
A/2022/00680 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Denisa Gajdošová 25.05.2022 Kpt. Nálepku 676/2, Dubnica nad Váhom RUVZPB
A/2022/00510 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dušan Kaniak 27.04.2022 Ul. Republiky 27, Žilina RUVZPB
PP 1890/2/2011 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dáša Kubíková Marečáková 28.06.2011 Šrobárova 2676/36, Poprad RUVZPP
B/2017/03711 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Elena Muráriková 14.09.2017 Centrum I 103/41, Dubnica nad Váhom RUVZTN
A/2022/00612 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Elena Krajčiová 29.06.2022 Stred 50/21, Považská Bystrica RUVZPB
3488/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Emília Ringlerová 16.11.2022 Družstevná 1091/27, 014 01 Bytča RUVZZA
PP 679/2/2014 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Erika Drencsényiová 19.03.2014 Partizánska 526, Hrabušice RUVZPP
A/2022/00710 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Chudovská 01.06.2022 Mostište 2, Dohňany RUVZPB
A/2022/00698 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Kosáková 01.06.2022 Moravská 1866/2, Púchov RUVZPB
A/2022/00061 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Helena Kučerová 19.01.2022 Plevník-Drienové 22, Plevník-Drienové RUVZPB
B/2018/04187 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Ilona Jamrichová 09.10.2018 Dolná Poruba /10, Dolná Poruba RUVZTN
A/2022/00284 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ivan Okrajek 30.03.2022 Lúky 154, Lúky RUVZPB
RÚVZ/2021/656 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ivana Nečasová 23.09.2021 Podbranč 191, Podbranč RUVZSE
A/2022/00987 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Bazalová 29.06.2022 Prečín 396, Prečín RUVZPB
A/2022/00884 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Kľudajová 29.06.2022 Papradno 24, Papradno RUVZPB
A/2022/00458 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Minarčíková 27.04.2022 Prečín 305, Prečín RUVZPB
2007/04215 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Jana Vojtková 21.11.2007 Ul. 1.mája 28, 976 69 Pohorelá RUVZBB
A/2022/00868 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody Jaroslav Habuda 14.06.2022 Mládežnícka 324/21, Považská Bystrica RUVZPB
A/2022/00108 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jaroslav Krcheň 30.03.2022 Košecké Podhradie 126, Košecké Podhradie RUVZPB
A/2021/02060 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jaroslava Kurnocíková 19.01.2022 Brvnište 256, Brvnište RUVZPB