Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 249793. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Martin Krajčík 25.02.2015 Hrobákova, Bratislava 7 RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Peter Lipový 29.07.2015 Očovská, Bratislava 8 RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Karol Miklík 20.05.2015 Tranovského, Bratislava 29 RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Monika Dráb 20.05.2015 Trnavská 13, Bernolákovo RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Roderik Mihel 20.05.2015 Bernolákova 84, 90201 Pezinok RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Peter Gábriš 02.12.2015 Brodzany 368, Brodzany RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Peter Bartoš 01.06.2015 Haanova, Bratislava 2618/26 RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ružena Hózová 01.06.2015 Hrnčiarska 8, 90001 Modra RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jarmila Hanzlová 20.05.2015 Jilemnického 12, Stupava RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Marta Múčková 01.06.2015 Komenského 10, 90001 Modra RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Dušan Svoboda 23.11.2015 L.Novomeského 1212/68, Senica RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Róbert Cibula 25.02.2015 Lipová 24, Viničné RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Marián Šnauko 01.06.2015 Moyzesova 35, 90001 Modra RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jana Čižmáriková 13.01.2015 Rőntgenova, Bratislava 20 RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Mgr. Ján Kučera 02.12.2015 Sládkovičova 52, 90001 Modra RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Mgr. Jozef Vícen 23.01.2015 Záhorácka 57, Malacky RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Andrea Belicová 19.02.2015 Bátka 122, Bátka RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Dušan Kollárik 23.11.2015 Dlhá 2/A, Senec RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Bc. Rastislav Klena 23.11.2015 Gbely 1466, Gbely RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami František Mathia 01.06.2015 Hubeného, Bratislava 14 RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Janka Kráľová 01.06.2015 Komenského 14, Modra RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Rastislav Schőn 27.11.2015 Komenského 15, 90001 Modra RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Viera Rarigová 01.06.2015 Moyzesova 57, 90001 Modra RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Rudolf Malinka 27.04.2015 Nezábudková, Bratislava 10 RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Lucia Ležovičová 29.07.2015 Nová 329, Abrahám RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Lenka Figurová 25.02.2015 Nábělkova, Bratislava 8 RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami PharmDr. Jana Pšenková 01.06.2015 Poštová 24, Trnava RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Csaba Kósa 23.11.2015 Póšfa 143, Holice RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Valéria Dikejová 20.05.2015 Suvorovova 8, 90201 Pezinok RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ivan Rybár 27.04.2015 Toryská, Bratislava 5061/16 RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Zuzana Mistríková 19.02.2015 Vančurova, Bratislava 6/C RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Zuzana Hanková 29.09.2015 Záhorácka 4/56, Malacky RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Mgr. Mária Fogarassyová 20.05.2015 A.Gwerkovej, Bratislava 18 RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Karol Rakottyay 27.04.2015 Biskupická 108/9, Biskupice RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Miroslav Ferko 20.05.2015 Javornícka 21, Banská Bystrica RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Mgr. Monika Bednariková 01.06.2015 Komenského 23, 90001 Modra RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Miroslav Lopašovský 25.02.2015 Koprivnická, Bratislava 15 RUVZBA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Angelika Kassai 02.12.2015 Strojnícka, Bratislava 86 RUVZBA
A/2015/00355 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Aneta Orosiová 23.01.2015 Röntgenova, 12/1178, 851 01 RUVZZA
01046 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alžbeta Miřetinská 12.05.2009 RUVZTO
00881 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Viera Mäsiarová 16.04.2009 RUVZTO
01/2010/01638 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Beáta Pališinová 15.10.2010 RUVZSK
01/2011/01506 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľubomíra Keselicová 03.10.2011 RUVZSK
01/2012/00758 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Helena Lišková 30.07.2012 RUVZSK
1244/2024 na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Odborné využitie Ing. Ladislav Sabo 11.03.2024 RUVZBB
1498 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jaroslav Zlesík 30.05.2006 RUVZRS
1865 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Gabriel Nagy 30.05.2006 RUVZRS
1896 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ladislav Molnár 31.05.2005 RUVZRS
2006/03475-28/BB5 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jaroslav Hribik 23.11.2006 RUVZPO
2013/05057-CZO Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Orsolya Gáspárová 08.10.2013 RUVZKE