Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 249793. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
RÚVZBA/ODP/14870/31976/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely Eva Rollerová 06.11.2023 Hradištná /7, 841 07 RUVZBA
RÚVZBA/ODP/14873/31972/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely Miroslava Lehotská Mikušová 06.11.2023 Tajovského 26/789, 900 42 RUVZBA
RÚVZBA/ODP/15221/30340/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely Iveta Uhnáková 23.10.2023 Kýčerského /4, 811 05 RUVZBA
RÚVZBA/ODP/15223/30175/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely Vlasta Mašánová 23.10.2023 Farského /20, 851 01 RUVZBA
RÚVZTT/OPPL/2872/10297/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely Marek Vydra 06.11.2023 Rudina, /35, 02331 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2893/11091/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely Mgr. Nikoleta Čimová 27.11.2023 Dedinská, 78/4445, 91705 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2954/11830/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely RNDr. Iveta Černá 14.12.2023 Dolnomajerská, 6/1235, 92601 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2964/11835/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely PaedDr. Mária Orolínová PhD. 14.12.2023 Ulica gen. Goliána, 43/6018, 91702 RUVZTT
1244/2024 na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Odborné využitie Ing. Ladislav Sabo 11.03.2024 RUVZBB
343/2023/DDD na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Odborné využitie Matúš Brezovan 06.10.2016 Žitavská, 18/, 82107 RUVZBB
A/2010/01642 na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Odborné využitie Daniel Repka 01.01.2005 RUVZBB
RÚVZNR/PR/3130/13357/2023 na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Odborné využitie JUDr. Dárius Sabo 27.10.2023 Trenčianska, /726/60, 01851 RUVZNR
RÚVZNR/PR/3201/13613/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Ing. Norbert Varga 03.11.2023 Hlavná, 201/526, 94632 RUVZNR
RÚVZNR/PR/3203/13617/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Ing. Milan Čanky 03.11.2023 Horné Štitáre, 256, 95603 RUVZNR
RÚVZNR/PR/3204/13618/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Ing. Marek Chalmovanský 03.11.2023 Stredánska, 35/2617, 95501 RUVZNR
RÚVZNR/PR/3406/14641/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Roman Markuss 23.11.2023 8. mája, 13, 94701 RUVZNR
RÚVZNR/PR/3407/14644/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Silvia Benkóová 23.11.2023 Krajná, /63, 94131 RUVZNR
RÚVZTT/OPPL/2173/9181/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Miroslav Privrel 27.09.2023 Závodská, 703, 90873 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2176/9324/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Peter Mitterpach 27.09.2023 Veľkomoravská, 14, 901 01 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2205/9158/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Patrik Janszó 25.09.2023 Ulica Martina Benku 881/80, 900 62 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2209/9178/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Katarína Švajdlenková 25.09.2023 36, 900 68 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2261/8941/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Miloš Havrila 27.09.2023 Trnavská cesta /603, 906 32 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2360/9778/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Ladislav Balko 23.10.2023 Mládeže, 11, 953 01 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2362/9787/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Eduard Beňadik 23.10.2023 Na lúkach, 23, 934 01 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2380/9789/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Bianka Horváthová 23.10.2023 Borovicová, 33, 903 01 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2434/8352/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Katarína Suchoňová 18.09.2023 Lúčna 16, 900 81 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2740/9634/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie RNDr. Jozef Kováčik PhD. 19.10.2023 Partizánska, 4/373, 0905678861 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2740/9634/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie doc. Jozef Kováčik PhD. 19.10.2023 Partizánska, 4/373, 0905678861 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2775/9767/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Andrea Halienková 23.10.2023 Lúka, /149, 916 33 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2777/9770/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Soňa Stankovičová 23.10.2023 SNP, /269, 92242 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2815/11093/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Milan Holec 27.11.2023 Radošovce, /109, 919 30 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2831/11085/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Tomáš Dudek 27.11.2023 Zvončín, /74, 919 01 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/3018/11095/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Peter Csépe 27.11.2023 Bíňovce, /16, 919 07 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/3021/10945/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Róbert Hrdlica 22.11.2023 Jána Dalloša, /1188/17, 92521 RUVZTT
na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Ing. Blažena Drábová PhD. 08.12.2022 RUVZNR
na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Ing. Marián Tomka PhD. 08.12.2022 RUVZNR
na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Mgr. Jana Čimborová 04.09.2023 B. Nemcovej, 6, 92701 RUVZNR
ÚVZSR/OOD-OS/5221/24118/2023 na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie biologické a mikrobiologické skúšanie ovzdušia Mgr. Andrea Gažiová 26.07.2023 Družstevná , /21, 97101 UVZSR
RÚVZBA/ODP/4364/6917/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami laboratórne skúšanie Mgr. Martina Mezovská 04.03.2024 Potôčky, 159/1026, 919 65 RUVZBA
RÚVZTT/OPPL/1135/3029/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami laboratórne skúšanie Bc. Patrik Duraj 26.03.2024 Vladimíra Clementisa, 31/6644, 91701 RUVZTT
RÚVZBA/ODP/14871/34855/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely Jana Tulinská 04.12.2023 Veternicová /12, 841 05 RUVZBA
RÚVZBA/ODP/5758/8033/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely RNDr. Zuzana Babjaková PhD. 19.03.2024 Koplotovce, /164, 920 01 RUVZBA
RÚVZTT/OPPL/1133/3027/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely Janka Horáková 26.03.2024 Tatranská, 1, 91701 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1422/3034/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely Ing. Richard Kuracina PhD. 26.03.2024 Fándlyho, 6/745, 92601 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1422/3034/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely doc. Richard Kuracina PhD. 26.03.2024 Fándlyho, 6/745, 92601 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1423/3035/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely Ing. Maroš Soldán PhD. 26.03.2024 Ulica gen. Goliána, 58/6023 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1423/3035/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely prof. Maroš Soldán PhD. 26.03.2024 Ulica gen. Goliána, 58/6023 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/161/671/2024 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely Adriana Slobodová 18.01.2024 Pod Molpírom, /36, 919 04 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/3042/11097/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely Katarína Trimelová 27.11.2023 Smrdáky, /72, 906 03 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/3043/11098/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely Elena Zuščíková 27.11.2023 Hviezdoslavova, 7/312, 905 01 RUVZTT