Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 249793. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
2021/00820 Vi Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Irena Rigóová 21.06.2021 Ádorská 12/700, 930 12 Ohrady RUVZGA
121/2016 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Mária Víghová 18.02.2016 Janka Kráľa 21/1322, Sládkovičovo RUVZGA
A/2013/00659 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Svetlana Andrášová 11.06.2013 Cejkov 366, Cejkov RUVZTV
1013/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Eva BIELIKOVÁ 28.10.2022 Kuraľany 272, 935 64 Kuraľany RUVZLV
1023/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Elena BUBLÁKOVÁ 10.11.2022 Hronské Kľačany 591, 935 29 Hronské Kľačany RUVZLV
1044/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Jolana LUKÁČOVÁ 10.11.2022 Parková 434/6, 935 37 Dolný Pial RUVZLV
1082/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Ľubica OROSLÁNOVÁ 10.11.2022 Lipová, Santovka - Malinovec 113/3,, 935 87 RUVZLV
1090/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Monika MARTÍNYOVÁ 10.11.2022 Hlavná 197/93,, 935 23 Rybník RUVZLV
1091/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Jana PRIEKOPOVÁ 10.11.2022 Osloboditeľov 321/67, 935 02 Žemberovce RUVZLV
1120/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Nikola SLAŽANSKÁ 10.11.2022 Levická 350/21, 935 87 Santovka RUVZLV
1198/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Monika ŠESTÁK 25.10.2022 Nová, Veľký Ďur–Dolný Ďur 318/23, 935 34 RUVZLV
1251/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Simona FÁBRYOVÁ 25.10.2022 Ul.M.R.Štefánika 475/38, 934 01 Levice RUVZLV
1253/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mária GUTYANOVÁ 25.10.2022 Levická cesta, Hronovce-Domaša 351/29, 935 61 RUVZLV
1254/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Bc. IldikóI POLYIOVÁ 25.10.2022 Nýrovce 262, 935 67 Nýrovce RUVZLV
1257/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Ján PITÁK 25.10.2022 Mikulská, Želiezovce-Mikula 32/63, 937 01 RUVZLV
1262/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mária KOVÁČOVÁ 10.11.2022 Dolná Seč 54, 935 31 Dolná Seč RUVZLV
1275/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Miroslava HEBERTOVÁ 10.11.2022 Krátka 3078/7, 934 01 Levice RUVZLV
1278/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Erika KOLLÁROVÁ 10.11.2022 Tekovská 227/16,, 935 38 Lok RUVZLV
1281/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mária MIKULÁŠOVÁ 10.11.2022 Potočná cesta 710/17, 935 05 Pukanec RUVZLV
1288/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Roderika ŤAŽKÁ 10.11.2022 Hlboká ul. 3067/12, 934 01 Levice RUVZLV
1292/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Silvia MÁGYELOVÁ 10.11.2022 Mierová 11/59,, 937 01 Želiezovce RUVZLV
1316/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Magdaléna HŐNYIOVÁ 10.11.2022 Hronská, Kalná nad Hronom - Kálnica 341/4, 935 32 RUVZLV
1328/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Danica BOHOVICOVÁ 10.11.2022 Veľké Krškany 205, 934 01 Krškany RUVZLV
1336/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mária VRTÁKOVÁ 10.11.2022 Poštová, Veľký Ďur – Dolný Ďur 560/3, 935 34 RUVZLV
1353/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Laura VASKÓ 10.11.2022 Na Dolnom konci 130/16, 935 56 Mýtne Ludany RUVZLV
1354/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mgr. Regina KOMŽÍKOVÁ 10.11.2022 Obrancov mieru 2005/14, 953 01 Zlaté Moravce RUVZLV
1361/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Veronika DROZDÍKOVÁ 10.11.2022 Horné Turovce 72, 935 81 Horné Turovce RUVZLV
1386/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Alena VERESOVÁ 15.11.2022 Erbová 198/1, 935 56 Mýtne Ludany RUVZLV
1390/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Denisa KOVÁČIKOVÁ 15.11.2022 Tešmak 124, 936 01 Šahy RUVZLV
1404/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Kata VINCZE POLACSEK 15.11.2022 Dolné Turovce 35, 935 81 Veľké Turovce RUVZLV
1426/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Vivien SLÁVIKOVÁ 15.11.2022 Rozmarínová ul. 6172/6, 934 01 Levice RUVZLV
1450/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Jozef GYULAI 15.11.2022 Veľké Ludince 497, 935 65 Veľké Ludince RUVZLV
1451/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Kristián URBÁNEK 15.11.2022 Veľké Ludince 41, 935 65 Veľké Ludince RUVZLV
1452/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Györgyike HARANGOZÓOVÁ 15.11.2022 Veľké Ludince 279, 935 65 Veľké Ludince RUVZLV
1453/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mária MIKONYOVÁ 15.11.2022 Farná 538, 935 66 Farná RUVZLV
1454/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Magdaléna KAŠPÁRKOVÁ 15.11.2022 Hlavná 232/28, 935 37 Dolný Pial RUVZLV
1455/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Ružena KÚDELOVÁ 15.11.2022 Čaka , Čaka 279, 935 68 RUVZLV
1457/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Dagmar VANČOVÁ 15.11.2022 Záhradná 749/11, 935 05 Pukanec RUVZLV
1458/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Denisa MIČÍKOVÁ 15.11.2022 Jarná ul. 713/16, 934 01 Levice RUVZLV
1459/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Eva HALÁSZOVÁ 15.11.2022 Ondrejovce 98, 935 51 Ondrejovce RUVZLV
1461/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mgr. Brigita RÓŽOVÁ 15.11.2022 Hlavná ulica 298/50, 935 63 Čata RUVZLV
2017/01987 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ján Kulhány 01.01.2017 Rakytovská cesta 114/6622, Banská Bystrica RUVZBB
239/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Nikoleta MOLNÁROVÁ 21.06.2022 ul.kpt.J.Nálepku 1662/14, 934 01 Levice RUVZLV
243/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Anikó GUBÓOVÁ 21.06.2022 Mochovská ul. 3458/32, 934 01 Levice RUVZLV
260/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Tímea Štefánia GREXOVÁ 21.06.2022 Kmeťovce 5, 935 03 Drženice RUVZLV
311/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Renáta ZACHAROVÁ 21.06.2022 Kotlárska ulica, Tlmače–Lipník 62/10, 935 21 RUVZLV
3670/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Radovan Santa 29.11.2022 Karola Kmeťku 3165/7, 010 08 Žilina RUVZZA
700/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Lenka GRAUSOVÁ 15.11.2022 Hronské Kosihy 3, 935 27 Hronské Kosihy RUVZLV
709/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mária KAZÁROVÁ 25.10.2022 Ul.Kpt.J.Nálepku 1665/50, 934 01 Levice RUVZLV
753/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Monika HUDÁKOVÁ 15.11.2022 J.A. Komenského 243/50, 935 41 Tekovské Lužany RUVZLV