Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 251081. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
ÚVZSR/OOD-OS/1659/32973/2023 vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia RNDr. Lukáš Tropp 13.10.2023 Odborárska , /5, 04001 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/2669/21105/2023 vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia Ing. Michal Zycháček 03.07.2023 Erbenova 993, Otrokovice, Česká republika , 76502 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/3274/7860/2024 vykonávanie priemyselnej defektoskopie Igor Palamarchuk 04.03.2024 Myru 182/25, 65481 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/3280/7039/2024 vykonávanie priemyselnej defektoskopie Peter Šulka, 26.02.2024 Iňa /30, 93535 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/3291/7878/2024 vykonávanie priemyselnej defektoskopie Jakub Válek 04.03.2024 Jána Kostru /2, 03601 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/781/10520/2024 vykonávanie priemyselnej defektoskopie Natália Višňovská 25.03.2024 Dlhé Pole /1145, 01332 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/787/3323/2024 vykonávanie priemyselnej defektoskopie Michal Kubica 30.01.2024 Thurzova /972/18, 01401 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/8764/30863/2023 vykonávanie priemyselnej defektoskopie Erik Horban 26.09.2023 Pokroku 10, 04011 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/3487/6957/2024 vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia Roman Fridrišek 26.02.2024 Rudník /184, 90623 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/3493/6540/2024 vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia Martin Duchoň 22.02.2024 Mlynská /372/59, 92003 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/10835/36217/2023 vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia Jozef Uhrovčík, 08.11.2023 Dubovany /69, 92208 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12278/38805/2023 vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia Ján Tóth 28.11.2023 SNP 139/316, 07603 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/1884/29159/2023 vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia Bsc. Zoltán Majthényi 08.09.2023 Dobrohošť /122, 93031 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/3812/28952/2023 vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia Radovan Betík 08.09.2023 Nad Skalkou 58/1000, 03401 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/5551/29083/2023 vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia Ing. Václav Bucko 08.09.2023 Rožkovany, /38, 08271 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/718/2983/2024 vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia Peter Hanic 26.01.2024 Jirásková 2/165, 91601 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/7206/16387/2024 vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia Peter Adame 06.05.2024 Kmeťova /26, 94911 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12044/38649/2023 uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine (podľa § 49 Zákona 87/2018 Z.z) vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu pri priemyselných, vedeckovýskumných a technických aplikáciách zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem aplikácií v zdravotníctve Radek Šupa 28.11.2023 Nová čtvrť 655 , 696 11 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12060/37958/2023 uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine (podľa § 49 Zákona 87/2018 Z.z) vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia Zuzana Pašková 20.11.2023 Sartoriova 32/4 , 16900 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/1559/9880/2024 uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine (podľa § 49 Zákona 87/2018 Z.z) používanie uzavretých žiaričov Ádám Nagy 19.03.2024 Hunyadi utca 13/B , 8417 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/1561/9877/2024 uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine (podľa § 49 Zákona 87/2018 Z.z) používanie uzavretých žiaričov Gergo Bátor 19.03.2024 Kinizsi Pál utca 17 , 8442 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/7333/32511/2023 uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine (podľa § 49 Zákona 87/2018 Z.z) používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti rádiodiagnostiky Miroslava Petriganová 09.10.2023 Dózsova 11A/1131, 95101 UVZSR
ÚVZSR/OOD/10447/32578/2023 uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine (podľa zákona 87/2018 Z.z) Mika Puukko 09.10.2023 Haitari 3 as 7, Varkaus , 78850 UVZSR
RÚVZRV/OHŽPaZ/535/5236/2023 pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody Ondrej Hlaváč 25.10.2023 Hlavná, 41, 049 41 RUVZRV
ÚVZSR/OOD-OS/11492/36568/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike. Peter Major, 30.10.2023 Ružová /35, 040 11 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/11958/37328/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike Radoslav Hanák 16.11.2023 Svätopeterská /76, 92001 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12340/38025/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike Petra Kandráčová 22.11.2023 Vihorlatská /72, 04001 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12465/38503/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike Ján Bukovinský 27.11.2023 Hájnická 51/206, 96231 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/6328/11758/2024 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike Mária Porezaná 02.04.2024 Záhradná 10/658, 08212 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/6825/12379/2024 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike Barbara Popovičová 08.04.2024 Nová /227/27, 04443 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/71/784/2024 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike Ing. Juraj Torzewski 10.01.2024 Silvánska /25, 84104 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/7439/14474/2024 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike Andrea Kopecká 23.04.2024 Olšany /180, 68301 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/8313/17111/2024 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike Petra Beňová 13.05.2024 Partizánska /61, 97613 UVZSR
ÚVZSR/OOD/11503/36585/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva. Márius Novák 30.10.2023 Františka Ernesta Scherera /1, 92101 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/11494/36581/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva. Veronika Mellenová 30.10.2023 Hlavná /31, 94131 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/11505/36623/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva. Dr. stom. Katarína Mešková 30.10.2023 Vavrečka /362, 02901 UVZSR
ÚVZSR/OOD/13159/40898/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Zuzana Malesová 14.12.2023 Brestovec /4, 907 01 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/11959/37361/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Dominika Szabová 16.11.2023 Zemianske Sady /305, 92554 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/11960/37363/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Barbora Zubková 16.11.2023 Mierová /29, 04801 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/11961/37373/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Jozef Kováč 16.11.2023 Žarnovova /11, 90301 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/1202/17090/2024 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva MDDr. Martin Krajčovič 13.05.2024 Necpaly, /335, 03812 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12318/38027/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Miroslava Staroňová 23.11.2023 Roľnícka 4/449, 03105 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12363/38036/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Adriana Grešová 22.11.2023 Beňadiková /316, 03204 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12464/38500/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Inna Manchenko 24.11.2023 Dlhé Pole /477, 01332 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12517/38508/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Andrea Kožíková 27.11.2023 Gen. Svobodu 9/683, 08901 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12523/38612/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Katarína Gago 27.11.2023 Dedovec 406/1888, 01701 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12914/40272/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Marek Kasman 08.12.2023 Sama Chalupku 35/1090, 01501 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12923/40268/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Deana Rozprávková 08.12.2023 Hlavná 60/33, 040 01 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12924/40276/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Jozef Ďuriš 08.12.2023 Severná 15/3564, 92601 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/13158/40899/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Lyudmyla Shchetinina 14.12.2023 Púpavová 14a/1546, 900 41 UVZSR