Register odborne spôsobilých osôb

 

V registry odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBB".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 245775. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
ÚVZSR/OOD-OS/10835/36217/2023 vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia Jozef Uhrovčík, 08.11.2023 Dubovany /69, 92208 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12060/37497/2023 uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine (podľa § 49 Zákona 87/2018 Z.z) vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia Zuzana Pašková 20.11.2023 Sartoriova 32/4 , 16900 UVZSR
ÚVZSR/OOD/10447/32578/2023 uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine (podľa zákona 87/2018 Z.z) Mika Puukko 09.10.2023 Haitari 3 as 7, Varkaus , 78850 UVZSR
RÚVZRV/OHŽPaZ/535/5236/2023 pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody Ondrej Hlaváč 25.10.2023 Hlavná, 41, 049 41 RUVZRV
ÚVZSR/OOD-OS/10723/35144/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike. Marek Chmelík 31.10.2023 Ruskinovská /6, 05401 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/11492/36568/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike. Peter Major, 30.10.2023 Ružová /35, 040 11 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/11958/37328/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike Radoslav Hanák 16.11.2023 Svätopeterská /76, 92001 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12340/37962/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike Petra Kandráčová 22.11.2023 Vihorlatská /72, 04001 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12465/38501/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike MVDr. Ján Bukovinský 27.11.2023 Hájnická, 51/206, 96231 UVZSR
ÚVZSR/OOD/11503/36585/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva. Márius Novák 30.10.2023 Františka Ernesta Scherera /1, 92101 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/11494/36581/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva. Veronika Mellenová 30.10.2023 Hlavná /31, 94131 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/11505/36623/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva. Dr. stom. Katarína Mešková 30.10.2023 Vavrečka /362, 02901 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/11959/37361/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Dominika Szabová 16.11.2023 Zemianske Sady /305, 92554 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/11960/37363/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Barbora Zubková 16.11.2023 Mierová /29, 04801 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/11961/37373/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Jozef Kováč 16.11.2023 Žarnovova /11, 90301 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12318/38026/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Miroslava Staroňová 23.11.2023 Roľnícka 4/449, 03105 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12363/37960/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Adriana Grešová 22.11.2023 Beňadiková /316, 03204 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12464/38287/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Dr. Inna Manchenko 24.11.2023 Dlhé Pole, /477, 01332 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12517/38505/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva MUDr. Andrea Kožíková 27.11.2023 Gen. Svobodu, 9/683, 08901 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12523/38555/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva MDDr. Katarína Gago 27.11.2023 Dedovec, 406/1888, 01701 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/9501/33538/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti rádiodiagnostiky Gabriela Oršová 17.10.2023 Hviezdoslavova 19, 94201 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/11512/36631/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti kostnej denzitometrie; vzťahuje sa len na celotelové prístroje Matej Smik 30.10.2023 Mudroňova /17, 08001 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/10732/36941/2023 používanie uzavretých žiaričov Klára Richtárechová, 14.11.2023 Prejtská 67/70, 018 41 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/10843/35142/2023 používanie uzavretých žiaričov Viktória Kohútová 31.10.2023 Javornícka 10/6181, 97411 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/10838/36207/2023 používanie generátorov ionizujúceho žiarenia Jozef Uhrovčík, 08.11.2023 Dubovany /69, 92208 UVZSR
RÚVZ/2022/02944/Her-PPL odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí používaných v priemysle, na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Radoslav Žúrek 13.09.2022 Blahova, Skalica 528/33, 909 01 RUVZTT
RÚVZ/2022/3629/Her-PPL odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí používaných v priemysle, na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Martina Čertíková 09.12.2022 Liesková 670/5, 900 43 Hamuliakovo RUVZTT
RÚVZ/2022/02547/Her-PPL odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí používaných v priemysle a na laboratórne skúšanie Tomáš Vrba 23.06.2022 Vřesová , Hodonín, Česká republika 11, 695 01 RUVZTT
RÚVZ/2022/02943/Her-PPL odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí používaných v priemysle Filip Veselý 13.09.2022 Športová, Kopčany 908 48 , 983/18 RUVZTT
RÚVZ/2022/2941/Her-PPL odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí používaných v priemysle Bc. Peter Pollák 11.11.2022 Vlčkovany, Dubovce 149, 908 62 RUVZTT
RÚVZ/2022/3628/Her-PPL odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí používaných v priemysle Koloman Horváth 09.12.2022 Trstená na Ostrove, Trstená na Ostrove 108, 930 04 RUVZTT
RÚVZ/2022/3247/Her-PPL odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí používaných v priemysle, na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Jaroslav Brezina 27.10.2022 Hollého, Skalica 43, 909 01 RUVZTT
RÚVZ/2022/3422/Her-PPL odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí používaných v priemysle, na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Mária Breková 27.10.2022 Slovenská Volová 29, 067 22 Ohradzany RUVZTT
RÚVZ/2022/3489/Her-PPL odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí používaných na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Mgr. Jiří Hladký 14.11.2022 Očkov 226, 919 22 Očkov RUVZTT
RÚVZ/2022/02630/Her-PPL odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí používaných na ochranu rastlín a ničenie živočíšnych škodcov - PaedDr. Ľuboš Masár 20.07.2022 Považská , Nové Mesto nad Váhom 1978/2, 915 01 RUVZTT
RÚVZ/2022/02789/Zam-PPL odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí na priemyselné využitie, laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Lucia Jančovičová 20.07.2022 Vajanského , Modra 58, 900 01 RUVZTT
RÚVZ/2022/02788/Zam-PPL odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Antónia Husárová 20.07.2022 Trakovice 432, 919 33 Trakovice RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1030/2170/2023 odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Martina Baraniaková 22.03.2023 Gáborská, Hlohovec 6, 920 01 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1030/2171/2023 odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Slávka Vykopalová 22.03.2023 Zábranie, Hlohovec 3, 920 01 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1030/2172/2023 odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Mgr. Lucia Gaššová 22.03.2023 Veličná , Veličná 352, 027 54 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1030/2173/2023 odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Zuzana Bardáčová 22.03.2023 Nitrianska , Hlohovec 45, 920 01 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1030/2174/2023 odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Iveta Moravčíková 22.03.2023 Bojničky 291, 920 55 Bojničky RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1030/2175/2023 odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Miriam Masaryková 22.03.2023 Koperníkova 2/A, 920 01 Hlohovec RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1030/2179/2023 odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Terezia Ernstová 22.03.2023 Siladice 261, 920 52 Siladice RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1030/2180/2023 odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Renáta Mikulová 22.03.2023 Tehelná 447, 951 22 Alekšince RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1030/2214/2023 odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Mgr. Barbora Kubovčíková 22.03.2023 Ratnovce, Ratnovce 72, 922 31 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1030/2218/2023 odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Dana Halásová 22.03.2023 Nitrianska 5, 920 01 Hlohovec RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1030/2224/2023 odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Adriana Dlábiková 22.03.2023 Za poštou 17/A, 920 01 Hlohovec RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1030/2225/2023 odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Andrea Lančaričová 22.03.2023 Družstevná 844/26, 919 28 Bučany RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1030/2226/2023 odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely Monika Kušnírová 22.03.2023 Valtašúrska 12, 919 25 Šúrovce RUVZTT